CIK BiH: Stupili na snagu podzakonski akti iz oblasti finansiranja političkih stranaka

izborui
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Centralna izborna komisija BiH aktivno radi na ažuriranju i donošenju podzakonskih akata u svjetlu pripreme za predstojeće Opće izbore 2022. godine.

Iz CIK-a su obavijestili javnost, a prije svega političke stranke i potencijalne nezavisne stranke da su u “Službenom glasniku BiH” broj: 05/22 od 04.02.2022.g objavljeni sljedeći podzakonski akti iz oblasti finansiranja političkih stranaka i nezavisnih kandidata: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka. 

Također su objavljeni i: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima nezavisnih kandidata, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka, Uputstvo o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje i Uputstvo o donošenju finansijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke.

Navedeni podzakonski akti su stupili na snagu u subotu, 12.02.2022. godine. Na web stranici Centralne izborne komisije BiH su objavljeni novi podzakonski akti ali i prečišćeni tekstovi za lakšu upotrebu, koji se ne objavljuju u službenim glasilima. Svi akti su dostupni pod linkom: https://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=59&Lang=3&Mod=4, saopćeno je iz CIK-a.

– Izmjenom postojećih, kao i usvajanjem novih podzakonskih akata Centralna izborna komisija BiH je, pored ostalog, postupila po preporukama Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR-a) i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO-a).

Centralna izborna komisija BiH je, u okviru svojih nadležnosti, usvajanjem navedenih podzakonskih akata dala doprinos ispunjenju relevantnih preporuka koje je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti po Mišljenju Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji – navedeno je iz ove institucije.