c 1
AUTOR: H.D.
DATUM: pro 2, 2021 @ 16:10
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti

Na našu adresu povodom teksta “Od danas se građani FBiH mogu testirati i u lokalnim apotekama” je stigao demant po ovlaštenju Vlade FBiH pomoćnika ministra dr. Marine Bere. 

Demant je stigao na marketinški tekst objavljen danas.

Demant prenosimo u cjelosti:

– Federalno ministarstvo zdravstva, Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, a time ni Vlada Federacije Bosne i Hercegovine koja usvaja Naredbe i preporuke na prijedlog Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, nikada nisu dali preporuku u svezi novih smjernica o brzom antigenskom testiranju u apotekama, na način kako je to usvojilo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Slijedom navedenog, izvještavamo Vas da je Federalno ministarstvo zdravstva svojim aktom broj 04-33-6984/21 od 28.11.2021. godine, naprotiv, obavijestilo sva kantonalna ministarstva zdravstva da je u članku 4. točka 7. Zakona o apotekarskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) jasno navedeno da se pod apotekarskom djelatnosti, osim snabdjevanja lijekovima i medicinskim sredstvima, podrazumijeva i: „pružanje dodatnih usluga u svrhu provođenja preventivnih mjera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva, a koje podrazumijeva mjerenje određenih parametara koje pacijenti mogu i samostalno odrediti u postupku samokontrole, pri čemu ove usluge imaju savjetodavni karakter i ne pružaju se u svrhu postavljanja dijagnoze kao što su mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska, težine i sl.“

U skladu s naprijed navedenim brzi antigenski testovi na koronavirus koji se prodaju u apotekama u Federaciji BiH koriste se isključivo u postupku samokontrole i ne mogu se koristiti u svrhu izdavanja nalaza.

Naprijed navedeno postupanje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, kao i usvojene Smjernice za uvođenje brzog antigenskog testiranja u apotekama-zdravstvenim ustanovama s područja Kantona Sarajevo, su suprotne Zakonu o apotekarskoj djelatnosti, odnosno apoteke, a niti magistri farmacije u istim nisu ovlašteni za uzimanje brisa i obavljanje antigenskog testiranja, kao niti za izdavanje nalaza – navedeno je u demantu koji je stigao na našu adresu.

LIDER