Građani se upozoravaju na opasnost od mina jer ipak borave u prirodi

Podijelite vijest

Centar za uklanjanje mina u BiH upozorava stanovništvo da se strogo pridržava znakova koji upozoravaju na opasnost od mina, naročito jer se većina minskih nesreća dešava početkom proljeća.

– Veoma je bitno upozoriti na postojanje ovakve vrste opasnosti i izbjegavanje nepoznatih područja jer i pored strogih upozorenja da ostanu kući građani ipak odlaze u prirodu – saopćili su iz Centra.

Sve aktivnosti na terenu u smislu izvođenja operacija deminiranja trenutno su zaustavljene zbog novonastale situacije u zemlji i okruženju, što će se, kako smatraju, zasigurno odraziti na realizaciju godišnjih operativnih ciljeva.

Sa kakvom opasnošću se BiH i dalje bori, te koliko su ove naprave nestabilne i opasne, govori i činjenica da su se tokom prethodne godine desile dvije deminerske nesreće u kojima su dva deminera smrtno stradala, a četiri su povrijeđena.

Tokom zadnjih pet godina u BiH je oslobođeno i vraćeno na korištenje 158,5 km2, gdje je uništeno 8.992 mina i 9.992 zaostalih eksplozivnih ostataka iz rata. Ukupan broj žrtava od mina iznosi 1.767, od čega je 617 smrtno stradalo.

Preostala minska polja trebala bi biti očišćena do 2025. godine, kako je i predviđeno Strategijom protivminskog djelovanja u BiH, koju je prošle godine usvojilo Vijeće ministara BiH.

Centar za uklanjanje mina u BiH će maksimalno angažovati sve postojeće potencijale u cilju realizacije planiranih terenskih operacija, pri ćemu navode da “jedino dobra politička volja i efikasna koordinacija može voditi ka usvajanju izmjena i dopuna postojećeg Zakona o deminiranju u BiH i dostizanju adekvatnih rješenja za konačnu eliminaciju zaostalih minsko eksplozivnih sredstava”.

Uz financijsku podršku Evropske unije, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa BHMAC-om i Ženevskim Međunarodnim centrom za humanitarno deminiranje (GICHD) radi na razvoju novog informacionog sistema (baze podataka), koji će unaprijediti i ubrzati rad na oslobađanju površina od minsko sumnjive opasnosti.

U sklopu projekta, urađena je i mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama, koja će uskoro biti dostupna te omogućiti građanima da se upoznaju sa opasnostima od mina.

Iz Centra očekuju da će što prije biti formirana nova Komisija za deminiranje, kao tijelo sa nizom odgovornosti i nadležnosti u ovom procesu, čije “neimenovanje stvara dodatni pritisak i uveliko onemogućava odvijanje zadataka, a dijelom je dovelo i do blokade procesa deminiranja u prethodnim mjesecima”.


Podijelite vijest