IPF Zenica – Novi odsjek: Arapski jezik i književnost

 

 

 

 

891b73614d
Odsjek za arapski jezik i književnost novi je odsjek na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i osnovan je Odlukom Rijaseta islamske zajednice u BiH dana  30.03.2012.godine. U oktobru iste godine, Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona dali su svoju saglasnost o sufinansiranju Odsjeka. Nakon pozitivnog izvještaja Eksterne komisije, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture  i spotra ovog kantona izdalo je rješenje o ispunjenosti svih uvjeta, te je dalo svoju saglasnosti za otpočinjanje nastave na studijskom Odsjeku za arapski jezik i književnost.

Pokretanje ovog studijskog odsjeka  integralni je dio razvojne projekcije Fakulteta, a naročito razvojne projekcije Katedre za orijentalne jezike i književnost za koju je pri Univerzitetu u Zenici matičan Islamski pedagoški fakultet.

Studij arapskog jezika i književnosti koncipiran je prema principu 4+1+3, odnosno kao četverogodišnji jednopredmetni studij i studentima nudi temeljno stručno obrazovanje i sticanje solidne jezične kompetencije arapskog jezika i književnosti, kao i  kompetencije u domenu historije, kulture i umjetnosti naroda koji se služe ovim jezikom.

Studijski program ovog Odsjeka rađen je na uvažavanju univerzalnih principa savremenog profiliranja nastavničkog i naročito prevoditeljskog kadra, potreba projeciranih osavremenjenim nastavnim planovima i programima za predškolsko, osnovno i srednješkolsko obrazovanje, te iskustava srodnih domaćih i stranih visokoškolskih institucija. Ovaj program posebno uvažava načela savremenosti i odgovaranja na aktuelne odgojnoobrazovne potrebe u BiH, posebno u domenu sveobuhvatnih jezičkih profiliranja, zatim načelo posebnosti bosanskohercegovačke kulturne tradicije i naslijeđa i njihovog kompatibilnog spoja sa kulturnom tradicijom Bliskog i Srednjeg orijenta, kao i načelo potrebe spoja tradicionalnog i savremenog u cilju kvalitetnog i sveobuhvatnog odgovora na savremene standarde u obrazovanju. 

Ciljevi dodiplomskog (I. ciklusa) studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost jesu :

 –          sticanje dobre osnove znanja i vještina koji će studentima pomoći da razviju solidno teorijsko, kritičko, historijsko i kulturološko, a posebno, metodičko i praktično razumijevanje arapskog jezika, te književno-kulturnih tradicija nastalih na prostorima upotrebe ovog jezika;

–          poimanje jezičnih fenomena u njihovoj svekolikoj kompleksnosti: u kontekstu jezičnog sistema, u kontekstu njihove medijalne vrijednosti, ali također i u kontekstu njihove povijesne razvojne vertikale;

 –          poticanje logičkog i analitičkg razmišljanja kako bi studenti bili osposobljeni za analizu kompleksnijih pitanja iz područja jezika, književnosti, prevodilaštva, historije i kulture;

–           razvijanje i njegovanje kulturne i jezične spone prema bosanskom jeziku u obliku kontrastivnih, odnosno komparativnih seminarskih radova iz jezika i književnosti;

 –          intenzivirano razvijanje kulturoloških i komunikacijskih kompetencija i njihovo podizanje na najviši nivo, a u cilju istovremenog profiliranja i stručno obučenih prevodioca koji će biti osposobljeni da kvalitetno interveniraju u raznim oblastima kulturnog i društvenog života;

 –           intenzivno razvijanje sposobnosti praktične primjene usvojenih znanja ;

Studij arapskog jezika i književnosti na IPF-u koncipiran je prema savremenim evropskim i svjetskim zahtjevima i standardima pouke stranog jezika u ranoj i kasnijoj školskoj dobi, i to kroz posebno osmišljenu grupu stručnih, kulturoloških, pedagoško-psiholoških, didaktičkih i metodičkih kolegija, koji studentima omogućavaju da steknu kompetencije sa širokom stručnom i naučnom primjenljivosti u različitim domenima kulturnog i javnog života kao što su predškolske odgojno-obrazovne institucije, osnovne i srednje škole, srodni fakulteti, instituti, biblioteke, muzeji, ambasade, konzularna i vladina predstavništva, bankarski sektor i oblast građevinarstva, mediji i komunikacije,  naftna i vodo industrija, međunarodne finansije i pravo, centri za poučavanje stranih jezika i prevodilački centri, te brzorastuća oblasti turizma.

Na ovom Odsjeku studenti stiču sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

– jezičnu kompetenciju u arapskom jeziku na C1-C2 nivou prema Evropskim referentnim stupnjevima,

– temeljna znanja o savremenim lingvističkim disciplinama,

– temeljna znanja o teorijama i tehnikama pismenog i usmenog prevođenja,

– poznavanje kulture zemalja arapskog govornog područja (geografskih, kulturnohistorijskih, društveno-političkih, privrednih i drugih aspekata),

– poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,

– poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranog i drugog jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;

– poznavanje temeljnih didaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja arapskog jezika s dijahronijskog i sinhronijskog stajališta;

– poznavanje tehnika istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i poučavanja arapskog kao stranog jezika.

Završetkom dodiplomskog četverogodišnjeg studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, sudenti stiču zvanje Diplomirani professor arapskog jezika i književnosti. Planirani broj prve generacije studenata  u akademskoj 2013./2014. godini jeste 40, od čega 20 redovnih i 20 vanrednih studenata.

Usvojen je i nastavni tim za prva četiri semestra I.ciklusa studija na Odsjeku za arapski jezik i književnost, a za šefa Odsjeka imenovana je van.prof.dr. Mejra Softić .

Imenovani nastavni tim, kao i Nasatavni plan i program Odsjeka biće objavljeni naknadno.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE