JP VIK ZENICA: Izmirenje utuženih dugovanja bez plaćanja kamate

Uprava Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zenica uputila je poziv svim potrošačima koji imaju utužena dugovanja da iskoriste priliku i izmire obaveze uz oslobađanje od plaćanja kamata. Takva mogućnost pružena je zahvaljujući, prije svega, zaključku Gradskog vijeća Grada Zenice iz decembra 2014. kao i ranijim odlukama koje je donijela Vlada FBiH.
“Svi potrošači koji zaključno sa 31.10.2015. izmire dugovanja po prijedlozima za izvršenje, tužbama, presudama i ostalim izvršnim ispravama, koja se odnose na glavni dug i sudske troškove i eventualno troškove zastupanja, bit će oslobođeni plaćanja zakonskih zateznih kamata i to nakon što u Pravnu službu JP VIK Zenica dostave dokaz o izvršenoj uplati predmetnih dugovanja”, navode iz Uprave VIK-a.
Prema riječima Emira Kovača, pomoćnika direktora VIK-a za ekonomske i pravne poslove, potraživanja od domaćinstava sa krajem 2014. godine iznose oko 8 miliona KM, od čega je utuženo više od 7,5 miliona. Radi se o potraživanjima za period od 1.4. 2005. do 31.5.2014. godine za koja je nadležnom sudu podneseno 33.000 tužbi.
“Ovo je prilika da potrošači sada izmire glavnicu, nakon čega se moraju javiti u pravnu službu da izmire sudsku taksu. Samo po osnovu takse VIK je u sudskim postupcima prošle godine platio 260.000 KM a još 280.000 KM moramo platiti na početku ove godine. Tek nakon što utuženi potrošač plati taksu i završi proceduru dolazi do povlačenja tužbe, s tim da prije toga mora izmiriti preostale prispjele obaveze za potrošenu vodu”, kaže Kovač.
Prema Kovačevim riječima, u VIK-u su za sada zadovoljni odzivom građana, jer mogućnost povoljnijeg izmirenja utuženih obaveza u zadnjih desetak dana gotovo svakodnevno iskoristi petnaestak građana Zenice.