Kuhanjem se uništavaju bakterije u mesu

Čišćenje – Ruke, posuđe i daske za rezanje treba prati prije i nakon rukovanja sa sirovim mesom, piletinom, morskom hranom i jajima te prije konzumiranja hrane. Najprikladnije su daske od plastičnog ili nekog drugog neporoznog materijala. Važno je redovno prati ruke, posebno nakon toaleta, nakon rukovanja sirovom hranom i prije jela.

Kuhanje – Pravilno kuhanje uništava bakterije koje mogu izazvati trovanje hranom. Hranu je važno kuhati dovoljno dugo, što se posebno odnosi na meso. Prilikom podgrijavanja hrane potrebno je provjeriti je li potpuno zagrijana, a ostatak nakon konzumiranja treba baciti, a ne ponovo zagrijavati.

Hlađenje – Kvarljive namirnice, kuhanu hranu i ostatke jela obavezno spremite u frižider što je prije moguće. Hranu je potrebno odmrzavati na dnu frižidera pod mlazom hladne vode ili u mikrovalnoj pećnici. Prije zamrzavanja velike količine hrane treba je razdijeliti u više posuda kako bi se što prije zamrznule. Hranu sumnjive boje i mirisa ili koja je duže vrijeme u frižideru treba baciti.

Križna kontaminacija – Križna kontaminacija je prijenos bakterija iz hrane, obično sirove, na druge namirnice. Bakterija se može prenijeti direktno, kada jedna vrsta hrane dođe u dodir s drugom vrstom hrane ili indirektno, putem ruku, opreme, radnih površina.

Avaz