NOVI IZVJEŠTAJ: Situacija na područjima pogođenim poplavama jako složena

Foto: Benjamin Hazić/072info
Podijelite vijest

U prekidu je i željeznički saobračaj, jer se potok iz Ljubetova i sa Draganovca, općina Zenica poplavio oba kolosijeka u blizinu tunela u Vranduku,. Poplavljeno je i 15-ak kuća u naselju Novi Vranduk i Lađa, čije je podrume poplavila rijeka Bosna.

Policija je oko 15 sati zabranila prelazak preko pješakog mosta na Kamberovića polju u centru Zenice. U MUP-u ZDK nam je potvrđeno da su primjećena napuknuća na konstrukciji, pa je prelazak spriječen iz preventivnih razloga.  

Nakon stabilizacije stanja u Zenici, most će biti detaljno pregledan. Pomno se prati stanje konstrukcija i ostalih gradskih mostova, posebno onih preko kojih se odvija saobraćaj vozila.

Zatvoren je i most preko rijeke Bosne prema Bilimištu za sva motorna vozila. Dozvoljen je prelazak pješacima preko mosta Most je preventivno zatvoren zbog sumnja na pukotine u mostu, koje će se naknadno utvrditi.

Na Obalnom bulevaru postavljane su  vreće sa pijeskom kako bi se se spriječilo plavljenje bulevara koji graniči sa obalom rijeke Bosne.

Najteža situacija je na području Topčić polja, MZ Nemila, gdje je veliki broj kuća pod vodom i stanovništvo je odsječeno od svih putnih komunikacija.

Magistralni put M-17 kod Nemile je zatvoren za saobraćaj uslijed slijetanja zemlje na put. Upućene su ekipe iz pravca Žepča i Zenice kako bi se očistio put i uspostavio saobraćaj.

Na području općine Olovo prema zadnjim informacijama voda je i dalje poplavila sam grad mada je zabilježen pad nivoa vode za 2.5 metara. Trenutno je jos 1/3 opštine poplavljena. Pored svih raspoloživih snaga pomoć je pružila i vojska koja se trenutno našla na području općine Olovo

Put prema Sokolcu je pročišćen, radi se na čišćenju puta prema Zavidovićima.

U gradu Olovo su evakisani svi koji su izrazili želju za evakuacijom, izuzev 2 porodice koje su smještene u hotel Aquaterm, ostali su smjestili  kod prijatelja i rodbine.

I dalje je najsloženija sitaucija na području Maglaja gdje je voda poplavila čitav grad, stanovništvo je ugroženo. Na terenu se nalaze spasilačke ekipe sa čamcima, anagažovan je helikopter Oružanih snaga, angažovane su sve raspoložive snage i dobrovoljci koji rade na spašavanju stanovništva.

Do sada je na području općine Maglaj spašeno 200 osoba.

Na području općine Zavidovići  voda koja je nosila most Duga a koji je udario u niže postavljen most nizvodno je velikim naporima oslobođen jer se naslanjao na betonski most. Prisutan je pad nivoa vodostaja rijeke  Krivaje na vozućoj. Vodostaj rijeke Bosne kroz Zavidoviće stagnira

Na području općine Zavidovići nema elktrične energije niti pitke vode. 

Općina Visoko

Dana 15.05.2014.godine u 8,00 i 12,00 sati održane su sjednice Općinskog štaba civilne zaštite Visoko gdje su sumirani podaci sa terena i konstatovano da je situacija vrlo teška u donjem dijelu općine, odnosno nizvodno od Visokog prema Zenici. Data su zaduženja određenim članovima Štaba da kontaktiraju povjerenike civilne zaštite u mjesnim zajednicama na organiziranju građana na zaštiti i samozaštiti , kao i direktorima Javnih i privatnih preduzeća.

Nakon obilaska terena i prikupljenih novih podataka,podneseni su izvještaji i prihvaćene preporuke da se jedan broj porodica mora evakuirati, što je u toku dana i učinjenof evekuirano je 11 porodica sa 42 člana sa područja naselja Gornje Moštre i Dobrinje). Putem medija stanovništvo je obavještavano o svim dešavanjima na teritoriji općine Visoko, davana su određena uputstva i smjernice za građane. Takođe dato je Obavještenje o obustavljanju nastave u školama naredna dva dana. Na osnovu poziva građana prikupljeni su sljedeći podaci:

–     Naselje Taukčići pokrenuto klizište.ugrožena porodična kuca Semić Ejuba,

–     U naselju Mulići ugrožen prilaz kučama kao i naselju Arnautovići,

–     U naselju Luke-Kožarska zgrada ugrožen prilaz i stanari nemogu izlaziti iz zgrade,

–     Uzunović Mehmed, G. Moštre (povjerenik CZ je izvjestio daje stanje na mjesnoj zajednici Zimča najkritičnije u naselju Gomje Moštre gdje je došlo do iuljevanja rijeke Zimačnice, te su ugrožene porodične kuće i poljoprivredna dobra. Njegova preporuka je da se izvrši evakuacija jednog broja ugroženih porodica.

–     U mjesnoj zajednici Arnautovići  na putu Arnautovići-Mulići došlo je do odrona puta. Plavljenje sportskih terena Teniskog kluba „Rojal” u Arnautovjćima.

–     U MZ Dobrinje došlo je do ulaska vode u porodične kuće, gdje je takođe potrebno izvšiti evakuaciju ugroženih. U naselju D.Seoča blokiran propust. U naselju G.Seoča izlio se potok na pola puta između Gornje i Donje Seoče

–     MZ Moštre: naselje   Radinovići i   Okolišće – izlila se rječica Radovljanka i ugrozila 10 kuća; naselje Bradve- ugroženo 10-15 kuća i ugrožen put; naselje B. Mahala ugroženo izljevanjem rječice  Suhaja. U MZ Moštre  poplavljen sportski centar Bare; zatvoren most Moštre-Porječani. U naselju G.Moštre u jednom domaćinstvu voda preplavila bunar.

 

–           MZ Željeznička stanica u naselju Ozrakovići potopljena dvorišta nekoliko kuća.

–           MZ Porječani- podružnica Prhovo odron puta, trenutno nije ugrožen saobraćaj, put

Grdevac-Skoparinovići (trenutno stabilno).

–           MZ Podvinci – klizište na putu Podvinci-KokošČići. Ugrožena jedna kuća,

zatvoren put za saobraćaj zbog velike količine odronjenog materijala.

Takođe, određen broj privrednih subjekata je ugrožen plavljenjem prizemnih dijelova i to: ,,Neimax”- poplavljeno dvorište i ulaz u zgradu; zatim „Brovis”, Kotex- kroz pogon teče voda i dalje nadire: „Remis”, ,,BTS”; ,,Albex”, „Ugarak.

Nakon posljednjeg obilaska terena oko 15,00 sati, ustanovljeno je blago opadanje nivoa rijeke Bosne i Fojnice.

Vodostaji rijeka se stalno prate kao i druge druge informacije sa terena.

Tešanj:

Zabilježeno je izlivanje: -rijeke Usore u Kaloševiću u 16:55 sati kojom prilikom je došlo do prelivanja preko nasipa u poljoprivredno zemljište i prema objektima. U 17:40 sati je angažovana mehanizacija na uspostavi dopunskog nasipa na zaustavljanju prodiranja vode prema objektima.

-rijeke Tešanjke u Medakovu, gdje je poplavljeno poljoprivredno zemljište, poplavljen makadamski put Medakovo-Lepenica.

 

Došlo je do ponovnog porasta vode u vodotocima.

Vodostaj Usore u 17:00 sati je iznosio 246 cm i u porastu je.

Usora

Predstavnici Mjesne zajednice i  civilne zaštite Makljenovac prijavili su plavljenje Stadio “Plaža”, prostorija NK “Proleter” i prostorija MZ Makljenovac. Općinski načelnik Ilija Nikić u svojstvu zapovjednika Općinskog stožera civilne zaštite (OS CZ) općine Usora i načelnik OS CZ Anto Bonić obišli su ugroženo područje Makljenovca, Žabljak i Alibegovaca, te u razgovoru sa predstavnicima MZ-a i mještanima izvršili uvid i procijenili razvoj situacije i mogućnost poduzimanja mjera zaštie od polave.

Stanje je najkritičnije u naseljenom mjestu Makljenovac u kojemu su poplavljeni u potpunosti Stadion “Plaža”, prostorije MZ i NK “Proleter” Makljenovac, poljoprivredne površine. a lokalna prometnica Makljenovac-Vila-M17 (kod Doboja) je u potpunom prekidu zbog izlijevanja vode na cestu. Policijska stanica Usora je obaviještena o prekidu prometa na ovoj cesti. Zajednička procejena na licu mjesta je da se očekuje rast vodostaja i dalje i da bi razina poplavnog područja mogla biti kao i za vrijeme poplave iz lipnja 2010. godine. dogovoreno je da se zbog konfguracije terena i otežane obrane od poplava obiđu svi mještani koji su bili zahvaćeni poplavom 2010. godine, da im se ukaže na mogućnost širenja poplave i ponudi pomoć u zbrinjavanju materijalnih dobara u kućama, gospodarskim objektima i zaštita i izmještanje domaćih životinja. Mjesni stožer CZ će održavati dežurstvo i u koordinaciji sa Općinski stožerom CZ poduzimati moguće mjere zaštite. 

Na području MZ Žabljak/Tešanjka stanje je za sada bez značajnijih poplava. Zaobalne vode su se izlile oko pojedinih kuća sa lijeve strane magistralne ceste Doboj-Teslić i u blizini Plinare “Liqivex” gdje se nakupljaju vode koje dolaze iz pravca Ljetinića (općina Tešanj) zbog nedovoljno reguliranog odvodnog kanala sa magistralne ceste, isto kao i za poplave 2010. godine. U vrijem boravka na ovoj lokaciji (18:30) poplavom su bile zahvaćene samo poljoprivredne površine, ali su prognoze loše, zbog padalina i nadiranja novih količina plavnih voda. Također, iz korira Usora voda je se izlila na zaštitnu zonu izvorišta pitke vode “Žabljak”, tako da je nužno isključiti sustav vodoopskrbe. Načelnik Nikić je izvršio uvid u uzroke plavljenja zaobalnih voda u Donjm Žabljaku, a koji će tek značajnije nastupiti tijekom noći i sutrašnjeg dana, te je u razgovoru sa ugroženim mještanima (Vidići. Erceg,…) ponudio pomoć koja je trenutno općini na raspolaganju, vreće i pijesak za zaštitu od prodiranja vode u kuće. Mještani su izrazili ogorčenje da direkcija za ceste FBiH već 4 godine nije otklonila uzrok plavljenja njihovih kuća, gospodarskih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Jedina raspoloživa mjera je zatvaranje propusta od odvodnog kanala sa magistrale u Ljetiniću koji je usmjeren u pravcu kuća ovoga dijela Žabljaka.

U Alibegovcima mještani koji su 2010. poplavljeni, Joskići i Lujići, sa zebnjomm prate rast vodostaja Usore, jer su veliku štetu pretrpili od zadnje polave. Dogovorene su nužne i moguće mjere zaštite koje će isti poduzeti u cilju zaštite materijalnih dobara.