Odnos Vlade ZDK prema preuzetim obavezama i realizaciji zaključaka ESV-a i pojedinih zahtjeva poslodavaca

Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
MARKETING
Dozvoljeno preuzimanje dijela teksta uz obavezno navođenje i linkanje izvora odnosno da se kompletan tekst može pročitati na portalu “072info”.

Ekonomsko socijalno vijeće ZDK je tokom 2020. godine održalo četiri sjednice, a tokom 2021. godine samo dvije sjednice, od kojih je posljednja održana 26.02.2021. godine, a na kojim je dominantna tema bila pandemija i planovi za sanaciju posljedica pandemije Covida-19.


Vlada ZDK je aktivno učestovala u kreiranju mjera sa druga dva socijalna partnera – sindikatima i udruženjem poslodavaca.

Doneseni su konkretni zaključci za ublažavanje posljedica Covida-19, donesene su mjere i osigurana sredstva za sve poslodavce kojima je bio zabranjen rad, a koji nisu otpuštali radnike.
Za 2020. godinu, Vlada ZDK je planirala izdvojiti 5.5 miliona maraka za očuvanje postojećih radnih mjesta kod poslodavaca i jačanje konkurentnosti.

Osim toga, planirano je da se aktivira garantni fond kod poslovnih banaka od 1.5 miliona KM. Obećano je da će ukupno planirana pomoć u raznim formama iznositi 7.000.000 KM.


U izvještaju Vlade ZDK za 2020. godinu stoji da je isplaćeno 3.18 miliona KM po svim osnovama. Ova sredstva su isplaćena isključivo za subvenciju plate i doprinosa u minimalnom iznosu i to samo onim poslodavcima koji su ispunjavali uslove i kojima je uslijed proglašenja vanrednog stanja bio zabranjen rad.

ČITAJ JOŠ:  Naučnici utvrdili: I biljke kao i ljudi imaju "alarm" koji im kaže da je vrijeme za spavanje


Dakle, nijedna konvertibilna marka osim ovih sredstava nije isplaćena poslodavcima namjenski za sanaciju posljedica pandemije COVID-19.


Obzirom da Vlada ZDK nije ispunila preuzete obaveze na ESV-u, a to je da poslodavcima isplati na ime subvencija 5.5 miliona KM i da nije aktivirala garantni fond u iznosu od 1.5 miliona KM, tražili smo da aktivno, kao socijalni partneri, učestvujemo u kreiranju ovogodišnjeg budžeta, te da se ranije planirana, a neutrošena sredstva, prebace u ovu budžetsku godinu.
Ni taj naš zahtjev nije usvojen.


U ovoj budžetskoj godini Vlada ZDK je planirala da na ime subvencija izdvoji 2.5 miliona KM za privredu. To predstavlja 0.6 % usvojenog Budžeta za tekuću godinu, a ukoliko se posmatra konačno rebalansirani Budžet sa prilivom dodatnih 32 miliona KM od MMF-a, subvencije privredi ZDK predstavljaju 0.5 % iznosa Budžeta.


Pored toga, poslodavci nisu mogli uticati na strukturu i kriterije za dodjelu subvencija privredi. U planu utroška sa ove budžetske pozicije planirano je da se turizmu dodjeli 500.000,00 KM, što predstavlja 20% planiranih sredstava. Ukoliko posmatramo omjer učešća svih grana privrede u raspodjeli sredstava, stiče se dojam da je Zeničko-dobojski kanton turistička oaza u koji treba ulagati, a ustvari ta grana privrede u ovom kantonu sudjeluje sa manje od 0.3% GDP-a Zeničko-dobojskog kantona.

ČITAJ JOŠ:  Stravičan snimak nesreće: Zabio se u banderu i živ izgorio u automobilu

Napominjemo da Grupacija poslodavaca ZDk pri UPFBiH nije protiv razvoja turizma, nego isključivo za pravilnu raspodjelu sredstava prema učešću u GDP-u i realnim potrebama privrede. Grupacija je u više navrata tražilo da se u turizam ulaže kroz redove aktivnost Vlade ZDK i dugočnu strategiju razvoja turizma, a ne kroz hitne mjere i subvencije.


Iako je MMF preko Vlade FBiH doznačio 32 miliona KM grant sredstava namijenjenih isključivo jačanju socijalnih fondova i pomoć privredi, sredstva nisu planirana za dodjelu poslodavcima.
Ističemo da smo samo po osnovu uplata poreza na dobit u posljednje dvije godine uplatili u budžet ZDK više od 70 miliona KM, a za 2018. godinu jedva pet miliona. To je rezultat izmjena Zakona o porezu na dobit privrednih društava.


Predstavnici Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženja poslodavaca FBiH su na više sjednica ESV-a tražili donošenje sljedećih mjera od stane Vlade ZDK:

  • povrat dijela sredstava uplaćenih po osnovu poreza na dobit u obliku poticaja za jačanje konkurentnosti i nove investicije i to u minimalnom iznosu od pet miliona KM;
  • postavljanje predstavnika Udruženja poslodavaca u upravnim i nadzornim odborima Fonda zdravstvenog osiguranja ZDK i Fonda za zapošljavanje ZDK, s obzirom da poslodavci pune iste, a nemaju uticaja na način utroška tih sredstava, što nam po zakonu pripada;
  • izmjenu propisa na način da refundacija bolovanja bude u 100% iznosu bruto plate za radnike koji su spriječeni za rad uslijed pozitivnog nalaza na COVID-19 ili izolacije radi kontakta sa licem zaraženim virusom COVID-19, umjesto dosadašnjih 80% neto plaće koju refundira Fond, a ostatak ide na teret poslodavcu;
  • izmjenu propisa na način da refundacija bolovanja u trajanju dužem od 42 dana bude u bruto iznosu, kao što je bilo i prije sporne izmjene Pravilnika koja se desila u jeku pandemije korona virusa, u martu 2020. godine.
    Ništa od navedenog nije usvojeno.
    Zbog svega prethodno navedenog, predstavnici Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH su u više navrata tražili održavanje tematske sjednice ESV-a samo sa jednom tačkom dnevnog reda “Realizacija zaključaka sa prethodnih sjednica”, a koja nikada nije zakazana.
ČITAJ JOŠ:  Titova vila, jedna od najstarijih u New Yorku, prodata za 50 miliona dolara

Upravni odbor i Skupština Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH

GODISNJICA
MARKETING