OTPOR: Vlada FBiH nastavlja kršiti Zakone i Konvencije‏

Podijelite vijest
Iz sredstava informisanja smo upoznati da će se u sjedištu Vlade FBIH potpisati saglasnost EP BiH dd Sarajevo o Koncesiji na izgradnju HE Janjići. Skrećemo Vam pažnju da ovim kršite Arhujsku Konvenciju prema kojoj se o navedenoj centrali trebalo izjasniti stanovništvo Općine Zenica a ne samo MZ Janjići, načelnik i Općinsko Vijeće. Vi ste već Koncesijom na HE Vranduk prekršili Dejtonki sporazum Aneks 8 a EP BiH je za izradu studije na utjecaj na okoliš angažovala agenciju IPSA koja je predvidjela između sotalog da se u tom jezeru uzgaja konzumna riba, o kakvim se ribama radi  govori video zapis (http://www.youtube.com/watch?v=GtilQ4o6cms).
Ove ribe bi rado poslužili članovima Vlade FBIH i čelnicima EP BIH. Prošlo je svega deset dana od katastrofalnih poplava koje vas očito nisu opametile jer radnici na branama prilikom naglog povećanja vodostaja imaju dvije mogućnosti:
  1. da naglo ispuste vodu iz akumulacije čime nastaje plamni val koji bi sa lica mjesta zbrisao naselja: Lukovo Polje, Bilimišće, dio Blatuše I ostala nizvodna naselja
  2. Mogu pustiti preljevanje vode preko brane pri čemu može doći do kolapsa  (rušenja brane) sa nesagledivim posljedicama za grad Zenicu.
O kakvim se stručnjacima radi najbolje govori kolaps brane Bogatići za koje do sada niko od stručnjaka iz EP BIH nije krivično odgovarao. OTPOR neće dozvoliti da Zenica doživi sudbinu Obrenovca iz Srbije.
Eksperimentalno smo dokazali da ispod Drvenog mosta u Zenici za vrijeme jednog sata voda pronese 3726 tona zemljene mase koja ni se  taložila u akumulaciji HE Vranduk. http://doznajemo.com/2014/04/24/zanimljiva-ekspertiza-zenickog-ekologa-o-tome-sta-sve-nosi-mutna-rijeka-bosna-i-koje-su-posljedice-te-pojave/
Prema ovome svake tri godine EP BiH bi morala prazniti akumulacije i čistiti milione tona erozivnog materijala što bi više koštalo od cijene električne energije. Mi smo do sada prikupili 2500 potpisa građana koji se suprostavljaju izgradnji pomenutih centrala a za par dana 500 građana Zenice je označilo stranicu “Stop izgradnji HE Vranduk i HE Janjići” sa sviđa se što dovoljno govori o odnosu građana Zenice prema vašim projektima koji imaju za cilj sa ekološkog aspekta uništavanje grada Zenice.
U prilogu slike klizišta ispod sela Ljubetovo na ulazu u Vranduk i klizišta u Nemili koje je udaljeno svega 500 metara od buduće strojare HE.
b_140515142
 Za NG Ekološki pokret OTPOR  ekolog Akif Smajlović, prof.