Screenshot 3 56


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Rekonstrukcija krova zgrade Parlamentarne skupštine BiH vrijedna 1,2 miliona KM mogla bi biti okončana 2022. godine.

Vijeće ministara BiH je na 24. sjednici, održanoj 28. januara 2021. godine, na prijedlog Parlamentarne skupštine BiH, donijelo odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Rekonstrukcija i sanacija krova zgrade Parlamentarne skupštine BiH”.

U Službenom glasniku BiH je objavljeno da će se sredstva iz ove odluke evidentirati na sintetičkim ekonomskim kodovima u okviru kapitalnih izdataka Parlamentarne skupštine BiH. Rekonstrukcija i investiciono održavanje koštat će 1.203.622 KM.

Višegodišnji projekt finansira se iz sredstava koja su Parlamentarnoj skupštini BiH odobrena Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u iznosu 603 hiljade KM i dodatnih sredstava u iznosu 600 hiljada KM.

Planirana dinamika potrošnje sredstava realizirat će se u tri faze, tako da će 2020. godine biti utrošeno 603.622 KM, 2021. godine 400.000 KM i 2022. godine 200.000 KM.

Parlamentarna skupština BiH će na osnovu ove odluke s Ministarstvom finansija i trezora BiH izvršiti ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja u budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH svake godine.

Parlamentarna skupština BiH će po okončanju višegodišnjeg projekta, koji je predmet ove odluke, sačiniti i dostaviti Vijeću ministara BiH informaciju o realizaciji predmetnog projekta.