SAOPĆENJE: Parlamentarna većina nakon budžeta za 2020. odbila i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Grada

Podijelite vijest

Danas je na održana 8. hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica na čijem dnevnom redu je bilo razmatranje Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01. – 31.03.2020. godine. Od 31 izabranog gradskog vijećnika, sjednici je prisustvovao 21 vijećnik. Zahvaljujući jednom suzdržanom i sedam glasova “protiv” parlamentarne većine SDA i A-SDA, 13 glasova “ZA” ostalih prisutnih gradskih vijećnika, bilo je nedovoljno da se usvoji Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica do 31. marta 2020. godine. Privremeno finansiranje Grada Zenica bilo je utvrđeno u iznosu od 8.970.000 KM i kako predviđa Član 7. Odluke o Privremenom finansiranju, u ovom periodu budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu.  

“Ako je neko od građana Zenice imao dilemu koje su to snage koje ne dozvoljavaju da naš grad krene naprijed, vjerujem da je i njemu nakon današnje sjednice jasno kako se radi o SDA i njenim satelitima, onima koji su pokrali ovaj grad i uništili preduzeća. I danas sam gradskim vijećnicima kao dopunu dnevnog reda nudio da razmatramo usvajanje budžeta za 2020. godinu, međutim SDA i A-SDA nisu bili za to, čime su pokazali da je njihova briga za radnike i opstanak JKP Zenicatrans – prevoz putnika samo farsa i da je kod njih sve laž. Sa usvojenim budžetom, radnicima Zanicatransa uplatili bi tri plaće, tople obroke i sve doprinose, pronašli bi najbolju revizorsku kuću koja bi utvrdila stanje i izradila plan sanacije preduzeća. Međutim, nisu željeli ni budžet, a niti raspravljati o Prijedlogu Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana “Centar II” koji podrazumijeva izgradnju trga i podzemni garaža, uređenje našeg grada. Neusvajanje privremenog finansiranja znači totalnu blokadu grada. Sa viših nivoa vlasti imamo doznačenih preko 400.000 KM za socijalne kategorije, boračku populaciju, stipendiranje učenika i studenata. Svi sportski klubovi su dovedeni u pitanje, reprogram duga NK Čelik kojeg smo redovno servisirali a što je odluka ovog vijeća, sada je upitan. Ne možemo finansirati ishranu djece u obdaništima, sufinansirati javna preduzeća… Uposlenici Gradske uprave su najmanji problem. Oni će raditi ali problem je što nećemo moći graditi puteve, rasvjetu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, igrališta…Sve su zaustavili, samo kako bi kaznili građane Zenice koje su prethodnih 20 godina pokrali i kojima sada osporavaju i najmodernije gradsko grijanje”, nakon sjednice izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. 

ČITAJ JOŠ:  U toku radovi na postavljanju pametnog autobuskog stajališta u ulici Sarajevska

Zbog činjenice da nije usvojen Budžet Grada Zenica za 2020. godinu, niti Odluka o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01. – 31.03.2020. godine, do usvajanja jednog od navedenih akata, a prema odredbama člana 35. i člana 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, nije moguće izvršavati rashode i izdatke vezane za 2020. godinu, u bilo koju svrhu, izuzev otplate duga. 

Shodno navedenim članovima 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, nedonošenje budžeta, kao ni odluke o privremenom finansiranju, građane Zenice upozoravamo da za posljedicu ima sljedeće:• nemogućnost funkcionisanja Grada kao jedinice lokalne samouprave, odnosno nemogućnost finansiranja svih poslova, funkcija i programa iz nadležnosti Grada (izuzev otplate duga, nastalog u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16)),• nemogućnost izmirenja svih obaveza utvrđenih zakonskim propisima (porezi, doprinosi, porezi na dodatu vrijednost), kao i obaveza preuzetih po osnovu zaključenih sporazuma (reprogram NK Čelik Zenica), a što će stvoriti dodatne obaveze na ime plaćanja zateznih kamata i novčanih kazni,  • nemogućnost isplate namjenskih sredstava doznačenih od viših nivoa vlasti, kako u kapitalne svrhe (realizacija kapitalnih projekata, stambeno zbrinjavanje boračke populacije i dr.), zatim u svrhe razvoja privrede i poljoprivrede, tako i u svrhe socijalne zaštite (socijalne pomoći, pomoći za liječenje, stipendije, naknade za porodilje, dodatak na djecu, smještaj u drugu porodicu, pomoći boračkoj populaciji, alternativni smještaj, itd.).