Uzimaju vam 0,5 posto od plaće za vodne naknade? Evo kako upravljaju tim novcem

novac
Podijelite vijest

Agencija za vodno područje Save nije baš domaćinski i potpuno u skladu sa zakonom upravljala milionima prikupljenim po osnovu vodnih naknada koje se zaposlenim građanima u FBiH odbijaju od plaća. Ustanovili su to federalni revizori u najnovijem izvještaju o radu ove agencije za 2021. godinu.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Da podsjetimo, primjena aktuelnog Zakona o vodama FBiH počela je 1. januara 2008. godine osnivanjem agencija za vodna područja. Zakonom je definisana i obaveza plaćanja vodnih naknada iz kojih se uglavnom finansiraju navedene Agencije. Opću vodnu naknadu plaćaju svi zaposleni radnici u FBiH koja iznosi 0,5 posto od iznosa neto plaće. Posebne vodne naknade plaćaju pravna lica za korištenje površinskih i podzemnih voda, za korištenje vode za proizvodnju električne energije, za zaštitu voda kao i za vađenje materijala iz vodotoka.

Mada posebne vodne naknade plaćaju pravna lice, svakako ih plaćaju građani preko cijene električne energije, građevinskog materijala, transporta roba, vode i drugih proizvoda i usluga.

Kantonalni trezori su Agenciji u 2021. godini na račun doznačili prihode od vodnih naknada Agencije u ukupnom iznosu od 16.940.272 KM, od čega: Sarajevski kanton (5.722.272 KM), Tuzlanski kanton (4.483.194 KM), Zeničko-dobojski kanton (3.163.796 KM), Srednjobosanski kanton (1.691.838 KM), Unsko-sanski kanton (1.285.482 KM), Bosansko-podrinjski kanton (296.742 KM), Posavski kanton (270.539 KM) i Kanton 10 (Općina Drvar 26.410 KM).

Na traženje Agencije, Federalno ministarstvo finansija je dostavilo podatke o svim prikupljenim prihodima od vodnih naknada na depozitnim računima kantona prije njihove raspodjele u kojem je konstatovano da je na vodnom području Agencije u 2021. godini po osnovu svih vodnih naknada ukupno prikupljeno 43.580.904 KM.

Međutim, revizori su u obavljenoj reviziji za 2018. godinu konstatovali da zbog nepripremljenosti projekata, odnosno neriješenih imovinsko-pravnih odnosa dolazi do neefikasnosti korištenja sredstava i dali odgovarajuću preporuku po kojoj je djelimično postupljeno.

Također, ustanovili su da je naknada za regres za godišnji odmor isplaćena u 2021. godini iznad neoporezivog iznosa za 82.719 KM, što nije primjereno s obzirom na to da se Agencija finansira iz javnih sredstava.

– Imajući u vidu da se Agencija finansira iz javnih prihoda, i da su naknade za regres isplaćene u neto iznosima koji su značajno veći od zakonski utvrđenih neoporezivih iznosa naknade za regres, u dostavljenom Pismu rukovodstvu nakon obavljene prethodne revizije dali smo preporuku da se preispitaju odredbe Pravilnika o radu u dijelu koji reguliše ovo pitanje. Postupajući po preporuci Ureda, Upravni odbor je u martu 2022. godine donio Izmjenu Pravilnika o radu kojim je definisao da radnici imaju pravo na regres u visini od 70% prosječene plaće u Agenciji ostvarene u prethodna tri mjeseca prije isplate regresa, što je i dalje definirano u iznosima koji su veći od zakonski utvrđenih neoporezivih iznosa naknade za regres – konstatovano je u izvještaju.

Dalje su naveli da je Agencija u 2021. godini za provođenje mjera kojima se ostvaruje upravljanje vodama realizovala sredstva u iznosu od 11.420.119 KM, što predstavlja 74% planiranih sredstava za te namjene. Navedeno je jednim dijelom posljedica načina rada, odnosno provedbe ugovorenih aktivnosti općinskih organa na čijem području se izvode radovi, zbog čega nisu u potpunosti ostvareni očekivani efekti na zaštiti od voda, što nije u skladu sa članom 2. Zakona o vodama i članom 4. Zakona o budžetima u FBiH.