VOZAČI OPREZ: Evo gdje danas vrebaju radari

Stacionarni radari

M-17 Donja Vraca (općina Zenica) 

M-17 Brankovići (općina Žepče) 

M-17 Misurići (općina Maglaj) 

M-17 Šije (općina Tešanj) 

M-17 Pečuj (općina Zenica) 

M-4 Žabljak (općina Usora) 

Nestacionarni radari

PS CENTAR

Najavljene radarske kontrole za 16.06.2022. – PS CENTAR

07:30 do 10:30 sati Oglavak
20:00 do 23:00 sati Hece

PS MAGLAJ

Najavljene radarske kontrole za 16.06.2022. – PS MAGLAJ

07:30 do 10:30 sati Poljice (Kameni zamak)
11:30 do 14:30 sati Liješnica-Saraj milk
15:30 do 18:30 sati Misurići
19:30 do 22:30 sati Poljice (Kameni zamak)

PS VISOKO

Najavljene radarske kontrole za 16.06.2022. – PS VISOKO

08:30 do 11:30 sati A-1 BP Petrol 

PS ŽEPČE

Najavljene radarske kontrole za 16.06.2022. – PS ŽEPČE

07:30 do 10:30 sati Papratnica
11:30 do 14:30 sati Tatarbudžak
15:30 do 18:30 sati Donja Golubinja
19:30 do 22:30 sati Tatarbudžak

PS OLOVO

M-18 Najavljene radarske kontrole za 16.06.2022. – PS OLOVO

09:00 do 12.30 sati M-18 Bjeliš
13:00 do 17:00 sati M-18 Olovske Luke