Prijevoznici traže pomoć kako ne bi bili primorani povećavati cijenu

unnamed

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore BiH jednoglasno je utvrdio da je trenutno stanje u toj oblasti neodrživo, te da je neophodna pomoć države i entitetskih vlada kako ne bi bili primorani povećavati cijenu usluga, što bi u konačnici moglo dovesti do potpune obustave prijevoza.

Navode da je dramatičan rast cijena goriva i repromaterijala, uz prisutno nerješavanje ključnih pitanja od utjecaja na poslovanje svakog prijevoznika, dovelo prijevoznike u poziciju u kojoj drugačija opcija ne postoji.

Istaknuto je da prijevoznici ionako teško podnose nepotrebne troškove koje imaju zbog nerješavanja niza zahtjeva i inicijativa, upućenih nadležnim organima za osiguranje barem približnih uvjeta koje imaju prijevoznici u drugim državama.

Također, dodaju da nije bilo nikakve finansijske pomoći prijevoznicima s državnog nivoa, a što je praćeno i neodazivanjem ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine na dva poziva Odbora Udruženja za održavanjem sastanaka s ciljem rješavanja problematike u ovoj oblasti.

“Nespremnost nadležnih da uspostave zahtijevani sistem digitalnog zelenog Covid certifikata priznatog u Europskoj uniji, uz sve ad-hoc mjere koje prijevoznici moraju poštivati u različitim državama, prilikom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza putnika je dodatna prijetnja normalnom obavljanju ove djelatnosti, njenoj održivosti, pa i samoj visini troškova prijevoza”, saopćeno je iz VTKBiH.