10 pitanja za 15 godina rada RDM-a: 2022. godina najbolja od osnivanja preduzeća

10 pitanja za 15 godina rada RDM-a: 2022. godina najbolja od osnivanja preduzeća

U povodu 15 godina rada i djelovanja Regionalne deponije Mošćanica (RDM), portal “072info” razgovarao je sa Adnanom Šabanijem, direktorom RDM-a.

1.Regionalna deponija Mošćanica je prve količine otpada počela primati 05. juna 2008. godine. Da li je, tokom ovh 15 godina rada, Deponija postala najveći regionalni lider u upravljanju i zbrinjavanju otpada na ekološki i finansijski prihvatljiv način?

Da, u ovih 15 godina smo postali najbolja regionalna deponija u Bosni i Hercegovini. Sigurno jedna od većih na kojoj se zbrinjava otpad na ekološki prihvatljiv način. Cijena koja je određena sada već daleke 2008. godine je još uvijek ista i ona nam omogućava finansijsku stabilnost i nove investicije.

2. Kada je u pitanju protekla godina, da li ste odgovorili svim zadacima, te da li ste zadovoljni ostvarenim rezultatima i realizacijom određenih projekata?

Godinu 2022. smo završili sa 100% realizacijom operativnih aktivnosti. Sve ono što je bio plan smo realizirali. Sve projekte koje smo postavili u planu poslovanja smo realizovali i na taj način doprinijeli ukupnom razvoju preduzeća.

3. Koliko je ukupno tona otpada prikupljeno u protekloj godini, te da li se odlaganje otpada vršilo na ekološki prihvatljiv način?

Prošlu 2022. godinu ukupno je prikupljano cca 72.000 Tona komunalnog otpada. Ovaj otpad je prikupljen sa prostora dva kantona, a sa slijedećih opština i Gradova: Zenica, Visoko, Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača. Sav otpad je prikupljan na ekološki prihvatljiv naćin. To znači da nismo imali negativnih uticaja na zemlju, vodu i vazduh. Skoro cijelu 2022. godinu nam je radio prečistač za deponijske vode i baklja za sagorjevanje metana.

4. Kada je u pitanju finansijsko poslovanje, da li ste zadovoljni poslovanjem i kakvi su pokazatelji?

Što se tiče finansijkih pokazatelja 2022. godina je najbolja od osnivanja preduzeća. Veoma važno je napomenuti da smo sve svoje obaveze izmirili na vrijeme, a tu posebno izdvajam otplatu kredita od skoro 1.000.000,00 KM prema svjetskoj banci, sve obaveze prema zaposlenima, bankama, državi smo na vrijeme izmirivali. Pored svih izazova u prošloj godini smo ostvarili bruto dobit od skoro 1.5 mio KM. U prošloj 2022. godini smo uplatili u budžet Grada 650.000,00 KM. Ovo nas svrstava u izuzetno uspješna mala komunalna preduzeća koja posluju na području Bosne i Hercegovine.

5. Koja su najbitnija investiciona ulaganja u protekloj godini i koliko je novca opredijeljeno za te namjene?

Najznačajnije investicije u 2022. godini su izgradnja pete ćelije kasete II u vrijednosti od cca 1.0 mio KM, izgradnja solarne fotonaponske elektrane 66 KWh u vrijednosti od cca 130.000,00 KM, produženje kolske vage, izgradnja projekata za plinsku energanu…Većina projekata je započeta u 2022.godini i bit će završena.

Ukupna vrijednost za ove namjene je preko 1.3 mio KM, oko 350.000,00 KM su grant sredstva od strane kantonalnog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline.

6. Da li Deponija raspolaže sa dovoljno odlagališnog prostora?

Deponija sa sadašnjom infrastrukturom koja je u funkciji raspolaže sa dovoljno prostora da vršimo funkciju do 2026, 2027 godine. Međutim, sa investicijama koje smo započeli i izgradnjom kompletne V ćelije faze II biti ćemo obezbijeđeni sa prostorom do 2033. godine. 

7. Koliko novca planirate, tokom ove godine, investirati za opremu i projekte?

Najvažniji projekat za 2023.godinu predstavlja nabavka većeg prečistača deponijskih voda. Cilj je da instaliramo prečistač veličine 150 m3/dnevno. Sa ovim postrojenjem bi riješili sve deponijske vode koje se pojavljuju na našoj deponiji. Vrijednost ovog projekta je cca 650.000,00 KM.

8. Koliko je trenutno projekata u fazi realizacije, kolika je njihova vrijednost i šta će, u konačnici, predstavljati njihova realizacija za Deponiju?

Projekti koji su započeti unutar Regionalne deponije Mošćanica, a tiču se same vizije javnog preduzeća za narednih 15 godina su slijedeći:

1.Izgradnja Mehaničke sortirnice za miješani komunalni otpad u vrijednosti od 3.7 mio €

2.Izgradnja postrojenja za proizvodnju RDF/SRFa vrijednost 0,8 mio €

3.Izgradnja plinske bio-energane vrijednost 0,6 mio €

4.Završetak izgranje nove plohe (ćelija V) vrijednost 1.9 mio €

Ovi svi projekti bi bili finansirani putem kreditne linije EBRDa, uz ovaj kreditni arnžman bio bi odobren grant u iznosu od 3,5 mio €. Ovaj grant bi bio usmjeren za poboljšanje ukupne komunalne infrastrukture u Gradu.

9. Zašto izvještaj o poslovanju RDM-a nije usvojen na GV Zenica?:

To morate pitati vijećnike! One koji nisu bili ZA! Pošto sam i sam bio sudionik vijeća 2016.-2020. godine i sada pratim vijeće kroz rad preduzeća, mogu reći da zadnjih sedam godina nije bilo boljeg izvještaja koji je podnesen vijeću. To više govori o samim vijećnicima koji su imali neke dileme. 

10. Moramo vam postaviti jedno pitanje, političko, da li ste član neke od političkih stranama?

NE, kratko i jasno… niti želim da učestvujem u bilo kakvim političko-špekulativnim radnjama…

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE