107. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

107. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

rsz_kosovac

Premijer Zeničko – dobojskog kantona Fikret Plevljak sazvao je 107. sjednicu Vlade ZDK, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade ZDK.

Sjednica je održana danas, 11. 04. 2013. godine u zgradi Općine Tešanj s početkom u 12:30 sati.

Za sjednicu je bio predložen sljedeći dnevni red:

 1. Izjašnjenje i dokumentacija Ministarstva za pravosuđe i upravu vezano za postupanje po apelaciji Ustavnog suda BiH broj: AP-3335/09 od 18.04.2012. godine, upućeni Tužilaštvu BiH;
 2. Informacija o ostvarenim prilivima za period januar-mart 2013. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o JU „Dom penzionera“ u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Zaključak o odbacivanju Inicijative Načelnika općine Tešanj za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Dopuna Izvještaja o utrošku sredstava Fonda za zašitu okoline za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u svrhu otkupa 20 primjeraka Monografije „Vrije Fatme – kada su majke bile i očevi“ u pripremi asocijacije „Fatma“;
 9. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2012. godini i planovi gospodarenje šumama za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – poglavlje III. član 3. Veterinarski zavod, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 11. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Merdić (Ibrahim) Seniji iz Maglaja, supruzi poginulog branioca Merdić Riđala, radi kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović (Suljo) Fati iz Maglaja, majci poginulog branioca Armije BiH Muminović Saliha, u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omanović (Hasan) Esmiru iz Zenice, sinu poginulog branioca Omanović Hasana, radi kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta “Da se ne zaboravi”  posjeta učenika srednjih škola Memorijalnom centru “Potočari” Srebrenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje manifestacije “Majski zov slobode”;
 18. Program provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje proljetne faze preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. g. ;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku vakcina (verorab) protiv bjesnila;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Gačić Adema na dužnost direktora Osnovne škole „Rešad Kadić“  Brnjic, Kakanj;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Buza Nedžmine na dužnost direktorice Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi savezu Bosne i Hercegovine na ime troškova kotizacije za učešće na Evropskom prvenstvu za muškarce i žene 2013. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkić Saniti iz Zenice na ime pomoći za odlazak na MAKU, naučni sajam u Burduru, Turska;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Komori zdravstvenih tehničara Zeničko-dobojskog kantona na ime finansijske pomoći za obilježavanje 12. maja – Dana sestrinstva;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanica Nini iz Zenice na ime finansijske pomoći za izdavanje knjige „Uvod u profesionalizaciju sestrinstva“;
 27. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2012. godinu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 28. Program utroška sredstava „Program nabavke stalnih sredstava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu, sa pozicije Nabavka opreme – namjenska sredstva, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 29. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:

–          Izjašnjenje Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj: 07-14-5931/13 od 01.04.2013. godine Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona;

–          Pregled neizmirenih obaveza – urgencija za plaćanje Minstarstva unutrašnjih poslova broj: 08-05/1-4-1-1342-1/13 od 02.04.2013. godine;

–          Skupštinski Poziv za radno-konsultativni sastanak u cilju ostvarivanja otvorenije komunikacije Vlada-Skupština, broj: 01/01-01-4763-3/13 od 02.04.2013. godine;

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

POVEZANE OBJAVE