110. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

rmk

Premijer ZDK Fikret Plevljak sazvao je 110. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za srijedu, 08. maja 2013. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 • Prijedlog Zakona o šumama, sa Prijedlogom      Zaključka o utvrđivanju;
 • Nacrt Zakona o socijalno-neprofitnom      stanovanju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o      utvrđivanju;
 • Informacija o dostignutom stanju u oblastima      socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa      djecom u 2012. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Robretu (Ljubica) Suvalj iz Zenice, 70% ratnom      vojnom invalidu V grupe, na ime izgradnje stambenog objekta i trajnog      stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Safetu (Džemala) Memić, demobilisanom braniocu i      licu u stanju socijalne potrebe iz Žepča, na ime izgradnje stambenog      objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana      novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2013.      godine;
 • Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za      finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka      zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2013. godine;
 • Realizacija Zaključka Skupštine      Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-08-9143-1/13 od 18.04.2013. godine;
 • Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti      ministru Ministarstva za boračka pitanja za zaključenje aneksa ugovora sa      JU Centar za medicinsku rehabilitaciju „Fojnica“ Fojnica broj:      13-41-2619/04 od 06.02.2004. godine sa aneksima;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Fajki (Mustafe) Zilkić iz Zavidovića, udovici      poginulog branioca Hajrudina Zilkića na ime kupovine stana i trajnog      stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Mehmedaliji (Adila) Mešića iz Tešnja, 100% ratnom      vojnom invalidu II grupe, na ime kupovine kuće i trajnog stambenog      zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih      sredstava Mersudinu (Sulejmana) Miskiću iz Zenice, 70% ratnom vojnom      invalidu V grupe na ime kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog      zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Slavici (Ive) Matešić iz Žepča, udovici i djeci      umrlog branioca i dobitnika najvećeg ratnog priznanja na ime izgradnje      stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Ivi (Tome) Pervanu iz Žepča, demobiliziranom      braniocu na ime sanacije i obnove u požaru stradalog stambenog objekta i      trajnog stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama      Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, sa      Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju članova      radnih tijela za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u      Zeničko-dobojskom kantonu;
 • Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta      Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj: 01-101-701-0415/13 od      25.01.2013.godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 • Prijedlog Zaključka o utvrđivanju principa i      elemenata upisne politike na Univerzitetu u Zenici, elemanata politike      stipendiranja studenata sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog      kantona i elemenata politike smještaja studenata sa prebivalištem na području      Zeničko-dobojskog kantona u studentske centre u Federaciji Bosne i      Hercegovine;
 • Prijedlog Zaključka o primanju k znanju      Mišljenja Rektorata i Zaključka Senata Univerziteta u Zenici o upisnoj      politici na Univerzitetu u Zenici;
 • Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u      Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika      iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport –      Medicinska škola Zenica;
 • Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na      imenovanje Smaka Zuhre na mjesto direktorice OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 • Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju      predsjednika i članova Školskog odbora OŠ „Ivana fra Frane Jukića“ u      Sivši;
 • Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju      članova Školskog odbora Mješovite srednje škole „Stjepana Radića“ u      Žabljaku, Usora;
 • Informacija JU Univerzitet u Zenici o      utvrđenoj poreznoj obavezi od strane Kantonalnog poreznog ureda u Zenici      prema Rješenju o pokretanju prinudne naplate broj: 13-4-01-15-21-156-01/13-S.A      od 28.01.2013.godine, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 • Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju      članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 • Izvještaj o poslovanju JU Kantonalni zavod      za medicinu rada i sportsku medicinu za 2012. godinu, sa Prijedlogom      Zaključka o prihvatanju;
 • Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica      Zenica za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 • Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti      ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom      Zaključka o prihvatanju;
 • Informacija o ispunjenju obaveze Kupca po Ugovoru      MT-01-01/2000 (51% vrijednosti kapitala Tvornice cementa Kakanj), sa      Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 • Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj      organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke      poslove, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 • Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Izjašnjenja sekretara Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva za privredu, na upit zašto ranije nije predložen Zakon o dopuni Zakona o koncesijama broj: 12-02-3546-3/13 od 23.04.2013. godine;
  • Stav Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojim su rezimirani rezultati radno-konsultativnog sastanka Vlade sa poslanicima Skupštine Kantona održanog 10.04.2013. godine;
  • Akt Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojim se konstatuje da Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu nije dobio potrebnu većinu;
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS