Portal 072info

110. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

rmk

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

Premijer ZDK Fikret Plevljak sazvao je 110. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

Sjednica je zakazana za srijedu, 08. maja 2013. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 • Prijedlog Zakona o šumama, sa Prijedlogom      Zaključka o utvrđivanju;
 • Nacrt Zakona o socijalno-neprofitnom      stanovanju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o      utvrđivanju;
 • Informacija o dostignutom stanju u oblastima      socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa      djecom u 2012. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Robretu (Ljubica) Suvalj iz Zenice, 70% ratnom      vojnom invalidu V grupe, na ime izgradnje stambenog objekta i trajnog      stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Safetu (Džemala) Memić, demobilisanom braniocu i      licu u stanju socijalne potrebe iz Žepča, na ime izgradnje stambenog      objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana      novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2013.      godine;
 • Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za      finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka      zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2013. godine;
 • Realizacija Zaključka Skupštine      Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-08-9143-1/13 od 18.04.2013. godine;
 • Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti      ministru Ministarstva za boračka pitanja za zaključenje aneksa ugovora sa      JU Centar za medicinsku rehabilitaciju „Fojnica“ Fojnica broj:      13-41-2619/04 od 06.02.2004. godine sa aneksima;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Fajki (Mustafe) Zilkić iz Zavidovića, udovici      poginulog branioca Hajrudina Zilkića na ime kupovine stana i trajnog      stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Mehmedaliji (Adila) Mešića iz Tešnja, 100% ratnom      vojnom invalidu II grupe, na ime kupovine kuće i trajnog stambenog      zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih      sredstava Mersudinu (Sulejmana) Miskiću iz Zenice, 70% ratnom vojnom      invalidu V grupe na ime kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog      zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Slavici (Ive) Matešić iz Žepča, udovici i djeci      umrlog branioca i dobitnika najvećeg ratnog priznanja na ime izgradnje      stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Zaključka o odobravanju      finansijskih sredstava Ivi (Tome) Pervanu iz Žepča, demobiliziranom      braniocu na ime sanacije i obnove u požaru stradalog stambenog objekta i      trajnog stambenog zbrinjavanja;
 • Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama      Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, sa      Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju članova      radnih tijela za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u      Zeničko-dobojskom kantonu;
 • Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta      Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj: 01-101-701-0415/13 od      25.01.2013.godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 • Prijedlog Zaključka o utvrđivanju principa i      elemenata upisne politike na Univerzitetu u Zenici, elemanata politike      stipendiranja studenata sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog      kantona i elemenata politike smještaja studenata sa prebivalištem na području      Zeničko-dobojskog kantona u studentske centre u Federaciji Bosne i      Hercegovine;
 • Prijedlog Zaključka o primanju k znanju      Mišljenja Rektorata i Zaključka Senata Univerziteta u Zenici o upisnoj      politici na Univerzitetu u Zenici;
 • Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u      Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika      iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport –      Medicinska škola Zenica;
 • Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na      imenovanje Smaka Zuhre na mjesto direktorice OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 • Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju      predsjednika i članova Školskog odbora OŠ „Ivana fra Frane Jukića“ u      Sivši;
 • Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju      članova Školskog odbora Mješovite srednje škole „Stjepana Radića“ u      Žabljaku, Usora;
 • Informacija JU Univerzitet u Zenici o      utvrđenoj poreznoj obavezi od strane Kantonalnog poreznog ureda u Zenici      prema Rješenju o pokretanju prinudne naplate broj: 13-4-01-15-21-156-01/13-S.A      od 28.01.2013.godine, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 • Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju      članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 • Izvještaj o poslovanju JU Kantonalni zavod      za medicinu rada i sportsku medicinu za 2012. godinu, sa Prijedlogom      Zaključka o prihvatanju;
 • Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica      Zenica za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 • Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti      ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom      Zaključka o prihvatanju;
 • Informacija o ispunjenju obaveze Kupca po Ugovoru      MT-01-01/2000 (51% vrijednosti kapitala Tvornice cementa Kakanj), sa      Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 • Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj      organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke      poslove, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 • Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Izjašnjenja sekretara Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva za privredu, na upit zašto ranije nije predložen Zakon o dopuni Zakona o koncesijama broj: 12-02-3546-3/13 od 23.04.2013. godine;
  • Stav Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojim su rezimirani rezultati radno-konsultativnog sastanka Vlade sa poslanicima Skupštine Kantona održanog 10.04.2013. godine;
  • Akt Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojim se konstatuje da Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu nije dobio potrebnu većinu;

Preuzmite Android aplikaciju portala 072info
– klikni ovdje da preuzmeš! –

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Počitajte još

Vlada ZDK isplatila podsticaje za zapošljavanje branilačke populacije

Portal 072info

Vlada ZDK odobrila isplatu prvih 12,3 miliona KM po osnovu tužbi zaposlenih u javnom sektoru

Portal 072info

Vlada ZDK odobrila isplatu 12,3 miliona KM po osnovu tužbi zaposlenih u javnom sektoru

DPA - Portal 072info
REKLAMA
KRAJ REKLAME