116. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA072INFO

Premijer Zeničko – dobojskog kantona Munib Husejnagić sazvao je 116. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade ZDK.

Sjednica je zakazana za srijedu, 10. juli. 2013. godine s početkom u 09:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.     Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2013.godine;

2.     Informacija o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2012/2103. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;

3.     Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;

4.     Informacija o obavljanju notarske službe na području Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;,

5.     Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje postupka procjene učinka organa državne službe i ostvarenih radnih ciljeva i izvršavanja postavljenih zadaća rukovodioca organa državne službe i drugih rukovodećih službenika koje postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona

6.     Zaključak o izmjeni zaključka  broj 02-34-11551/13 od 08.05.2013. godine o formiranju radne grupe za priprem tematske sjednice vezane za rad i poslovanje Kantonalne bolnice Zenica

7.     Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;

8.     Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;

9.     Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;

10.   Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;

11.   Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Nermina Kadrića;

12.   Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namjenjenih za zaštitu od požara i nabavku sadnog materijala za pošumljavanje šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu;

13.   Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namjenjenih za uplatu poreza na promet nekretnina po osnovu kupovine šume i šumskog zemljišta izvršene u 2012. godini;

14.   Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namjenjenih za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;

15.   Izmjene i dopune Pedagoških standarda za osnovnu školu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 09/04) sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;

16.   Izmjene i dopune Pedagoških standarda za srednju školu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 09/04) sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;

17.   Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju MHE „PEPELARI“ na Pepelarskoj rijeci, na području općina Zenica i Žepče („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13

18.   Prijedlog Zaključka o imenovanju Elmira Mustabašića za direktora privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;

19.   Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu „Široke stijene“, općina Zenica;

20.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava poticaja inovatoru Ćosić Dragi na ime realizacije patenta pod nazivom “organski peletirani supstrat za proizvodnju zdrave hrane, voća, povrća i žitarica ukrasnog bilja i sadnog materijal“ broj: BAP102810;

21.   Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova za finansiranje redovnih obavzea i aktivnosti;

22.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“ d.o.o. „Dubrovnik“ Zenica na ime refundacije subvencioniranja dijela troškova smještaja turističkih grupa za za period 2012. godine;

23.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Lindapek“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

24.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit broj: 12-16348/859;

25.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit, broj: 12-17410;

26.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Almy-Transport“ d.o.o. Zenica za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

27.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Mašinska obrada motora“ obrt Šarić Sejad Zenica za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

28.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Alma-Ras“ d.o.o. Olovo za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

29.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Omega Comerc“ d.o.o. Visoko za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

30.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu SZR „Kaplan“ d.o.o. Visoko za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

31.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu SZR „Vita-Life“ d.o.o. Visoko za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

32.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Cartrim“ d.o.o. Žepče za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

33.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Seta“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

34.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Conita“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

35.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Koala Paintings“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

36.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Nord Ent“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

37.   Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Subašić“ d.o.o. Tešanj za 2013. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;

38.   Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Odluke o obavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u budžetu Zeničko-dobojskog kantona određenih izdataka Ureda premijera;

39.   Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje četiri vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih službi civilne zaštite općina Olovo, Tešanj, Zavidovići i Žepče;

40.   Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u kantonalnoj upravi civilne zaštite sa prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti,

41.   Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru smještajnih kapaciteta za noćenje i boravak turista od 21.06.2013. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;

42.   Prijedlog Odluke o isplati sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime izmirenja obaveza po osnovu privatizacije sa posebnog ESCROW računa;

43.   Prijedlog Odluke o isplati sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime izmirenja obaveza po osnovu privatizacijesa razdjela 18, ekonomski kod 6145000, pozicija „Subvencije u privatizacii i podsticaj u industriji;

44.   Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava za nabavku jednog klima uređaja u Sali 301/III Anex zgrade za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;

45.   Upoznavanje članova Vlade sa aktima:

1.     Aktom Kolegija Skupštine broj: 01-01-13721-4713 od 25.06.2013. godine;

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica