121. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

121. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA

Premijer Zeničko – dobojskog kantona Munib Husejnagić sazvao je 121. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za srijedu, 21. august 2013. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

 1. Informacija o realizaciji prava na naknadu troškova liječenja i nabavke lijekova za branioce i članove njihovih porodica;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković (Izeta) Muniru, demobilisanom braniocu iz Zenice na ime kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimspahić (Huse) Ibrahimu, demobilisanom braniocu iz Zenice na ime izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 4. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2013. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Informacija o maloljetničkom prestupništvu u Zeničko-dobojskom kantonu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Zaključak o zaduženju za pripremu nagodbe o sukcesivnom plaćanju obaveze koju Vlada ima po osnovu Rješenja o izvršenju Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog suda u Zenici, a prema tražiocu izvršenja Avdović Irfanu iz Sarajeva;
 7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Koordinacionog tijela za izradu i praćenje provođenja Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za provođenje dvogodišnjeg Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja;
 10. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROV računa;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec august 2013. godine;
 12. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec august 2013. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 14. Prijedlog Odluke o načinu finansiranja trećeg ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 15. Mišljenje o izabranoj kandidatkinji za direktoricu OŠ “Skender Kulenović“ općina Zenica, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 16. Mišljenje o izabranom kandidatu za direktora OŠ “Rešad Kadić, Brnjic, općina Kakanj, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 17. Mišljenje o izabranoj kandidatkinji za direktoricu OŠ “Hamdija Kreševljaković”, općina Kakanj, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” Olovo;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Druge gimnazije u Zenici;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole u Zenici;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana iz reda roditelja Školskog odbora Osnovne škole “Arnauti” Arnauti u Zenici;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole Školskog odbora Osnovne škole “Arnauti” Arnauti u Zenici;
 23. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora Đačkog doma Zenica;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora Osnovne škole “Mak Dizdar” Zenica;
 25. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole “Aleksa Šantić” Zenica;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole “Maglaj” Maglaj;
 27. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole “Džemal Bijedić” Miljanovci, Tešanj;
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole “21. mart” Matuzići, Doboj-jug;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava preduzeću “Sjaj” d.o.o. Maglaj na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola na Federalno takmičenje iz fizike i engleskog jezika;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava preduzeću JKP “Zenicatrans-prevoz” d.d. Zenica na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola na Federalno takmičenje iz fizike;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava preduzeću “Ner-tours” Tešanj na ime plaćanja troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola na Federalno takmičenje iz matematike;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šut Elmiru na ime pokrivanja dijela troškova učešća na I-SWEEP olimpijadi;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehajić Melisi na ime pokrivanja dijela troškova učešća na Međunarodnoj olimpijadi turskog jezika;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora privrednog društva “Natron” Maglaj;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Kakanj kao pomoć za otplatu kredita za projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema Kakanj;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava UG “Civilizacija” iz Kakanja na ime pomoći za realizaciju manifestacije “Civilizacija – Ljetna pozornica 2013”;
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS