136. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA

Premijer Zeničko – dobojskog kantona Munib Husejnagić sazvao je 136. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za četvrtak, 21. novembar 2013. godine s početkom od 14:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 134. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.11.2013. godine;
 2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju.
 4. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Program pomoći lokalnim zajednicama u implementaciji projekata iz poljoprivrede u 2013. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije Privrednom društvu “Emy” d.o.o. Zenica za projektovanje, izgranju, korištenje i prijenos male hidrocentrale “Pepelari” na Pepelarskoj rijeci, na području općina Zenica i Žepče;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju navčanih sredstava za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge u 2013. godini;
 10. Prijedlog Rješenja po prigovoru Mirsade Silajdžić, direktorice Kantonalne uprave za ispekcijske poslove;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Kapitalnih ulaganja za 2013. godinu, pod nazivom „Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija“;
 12. Prijedlog Zaključka o izuzimanju Ministarstva za pravosuđe i upravu od primjene dijela Zaključka o utvrđivanju plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-23-3589/13 od 07.02.2013. godine;
 14. Prijedlog Odluke o isknjiženju imovine Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici iz imovine Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje mješovite škole „Mladost“ u Zenici;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Zavidovići;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Tešanj;
 19. Prijedlog Zaključka o zaduženju direktorice Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 20. Prijedlog Odluke o prijenosu okončanih projekata, koji se vode na Službi za zajedničke poslove;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava na ime kupovine dva mobilna telefona modela HTC ONE LTE 32 GB;
 22. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 23. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
 24. Pravilnik Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline o načinu formiranja komisije za tehnički pregled građevina i o obračunu visine naknade za rad komisije, broj: 12-02-21464/13 od 11.10.2013. godine
 25. Zaključak broj: 01-34-22485-3/13, Nezavisnog odbora za izbor i reviziju sa 35. sjednice, održane dana 07.11.2013. godine;
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE