Portal 072info

138. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA072INFO

Premijer Zeničko – dobojskog kantona Munib Husejnagić sazvao je 138. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za ponedjeljak, 02. 12. 2013. godine s početkom od 11:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je pčredložen sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.11.2013. godine;
 2. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o osnovnoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktora JU Đački dom u Zenici;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2013. godine;
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2013. godine;
 10. Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju transfera općini Maglaj iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, na ime sufinansiranja rekonstrukcije vodovoda “Smajlovac” Jablanica;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška budžetskih sredstava u 2013. godini, Ministarstva za privredu;
 13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-20911/1 od 03.10.2013. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija u nadzornom odboru „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 15. Prijedlog Zaključka o imenovanju Buza Osmana za punomoćnika državnog kapitala za XVII Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju utroška finansijskih sredstava fonda za zaštitu okoline;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju utroška finansijskih sredstava posebnih vodnih naknada;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu praćenja provedbe Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona 2013-2020, broj: 02-34-17061/13 od 07.08.2013. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kanotna, broj: 06/2013 od 26.07.2013. godine;
 20. Prijedlog Rješenje o dopuni Rješenja Vlade o utvrđivanju liste revizora prvostepenih rješenja JU Centara za socijalni rad odnosno nadležnih općinskih službi za upravu, broj:   02-34-22139/13 od 17.10.2013. godine;
 21. Prijedlog Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 22. Program utroška budžetskih sredstava za 2013. godinu, pod nazivom „nabavka opreme“ Službe za zajedničke poslove, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 23. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
 24. Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01/02-27-24227-1/13 od 18.11.2013. godine-akt Konkurencijskog vijeća BiH;
 25. Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-3/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija vezan za akt Konkurencijskog vijeća BiH
 26. Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-3/13 od 18.11.2013. godine-Odluka o skraćivanju roka za dostavu Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 27. Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-5/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija povodom razmatranja dopisa boračkih udruženja;
 28. Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-21730-4/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija u vezi Informacije o ostvarenim javnim prilivima za period januar-oktobar 2013. godine.
Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box