142. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

RMKZENICA

Premijer Zeničko – dobojskog kantona Munib Husejangić sazvao je 142. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona. 

Sjednica je zakazana za utorak, 24. 12. 2013. godine, s početkom od 10:00 sati u zgradi Kantona. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa 140. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 11.12.2013. godine;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 3. Prijedlog izmjena idopuna Zakona izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima za mjesec decembar 2013.godine
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima  sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine;
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 10. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 11. Informacija o postupku davanja saglasnosti na prijedlog Odluke o razvrstavanju javnih cesta FBiH, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 12. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, u dijelu koji se odnosi na općinu Vareš;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju dodatnih sredstava za izradu izmjena i dopuna Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava (KOP-a);
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za sufinansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja gradskog groblja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Visoko za sufinansiranje priključka na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za troškove stručno-tehničkog nadzora nad proširenjem vodovoda Gornja Zimča, Visoko;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Gračanica općina Visoko za nabavku cijevi za ucjevljenje potoka u sklopu rekonstrukcije puta Sige-Livade;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje nabavke vodovodnog i elektro-materijala za izgradnju vodovoda Trtorići i Opreč, MZ Slivno i MZ Bukvik;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za pomoć u realizaciji projekta „Dogradnja gradskog vodovoda za vodosnabdijevanje naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projektne dokumentacije  za vodovod u MZ Rujnica;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projektne dokumentacije  za vodovod u MZ Maoča, naselja Dištica, Ivanovići, Maoča i Stipin Han;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Lupoglav III faza, općina Žepče;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Matina, općina Žepče;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i sanaciju vodovoda Bejići, Ularice i Makljenovac, općina Usora;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje vodovoda Bistrica, općina Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Smajići, općina Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za troškove stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom kanalizacije Podbriježje, općina Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za troškove stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom kanalizacije Perin Han, općina Zenica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju rezervoara za vodu u MZ Gornja Slapnica, općina Kakanj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda za MZ Bilješevo, općina Kakanj;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate poticaja proizvođačima povrća u plastenicima i staklenicima;
 33. Prijedlog Zaključka o isplati poticaja za proizvodnju gljiva preduzeću „BIO ŠAMP“ d.o.o. Tešanj;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja otkupljivačima za otkup svježeg kravljeg mlijeka, u periodu od IV kvartala 2012. godine do kraja III kvartala 2013. godine;
 35. Zaključak o primanju na znanje Ispravka odluke Ustavnog suda BiH broj: AP 1046/11 od 24.10.2013. godine,
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Vitlaci, općina Žepče kao pomoć za nabavku i ugradnju materijala za djelimičnu sanaciju i rekonstrukciju vodovodne mreže u cilju održivog povratka;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Župi svetog Ilije proroka Novi Šeher-Maglaj, na ime pomoći u sanaciji župne kuće u Novom Šeheru, općina Maglaj, a sa ciljem potpore povratku
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Tadić Iliji povratniku u Osovu, općina Žepče, na ime pomoći za sanaciju stambenog objekta, a sa ciljem potpore povratku
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Svetog Josipa – Caritasu župa zeničkih iz Zenice na ime finansijske podrške za realizaciju projekata u 2013. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta „Kafa sa…“;
 41. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 42. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
 43. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-100-020-0947/13 od 28.11.2013. godine, kojim su predloženi načini prevazilaženja administrativnih barijera u poslovanju privrednih društava;