Portal 072info

151. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA072INFO

Munib Husejnagić sazvao je  151. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za četvrtak, 27. 03. 2014. godine s početkom od 11:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 149. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.02.2014. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2014. godine;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2014. godine;
 4. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Program utroška sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za zdravstvenu zaštitu životinja, sa pozicije “Subvencije-veterinarstvo” za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Program utroška namjenskih sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz oblasti šumarstva za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Program utroška sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa pozicije «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada» za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Program utroška sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa pozicije «Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija» za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Program utroška namjenskih sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za uređenje i monitoring poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 12. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 13. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 14. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zastitu okoline sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Izvješće o odobrenim novčanim pomoćima, odnosno utrošku sredstava sa proračunske pozicije Ministarstva za boračka pitanja tijekom 2013. godine, Ministarstva za boračka pitanja kao obrađivača sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje tehničke škole u Tešnju;
 17. Prjedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju Medica Zenica za implementaciju projekta „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za implementaciju projekta “Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” u Visokom;
 20. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 21. Upoznavanje članova Vlade sa aktom;
 22. Službe za zajedničke poslove broj: 14-14-1013-3/14 od 20.02.2014. godine, Informacija vezana za obradu podataka za prijevoz.
Podijelite članak