AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Humanitarna pošiljka UNHCR-a od 20 hiljada vakcina protiv dječije paralize već osam dana je uskladištena na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Razlog: državne institucije ne mogu da se dogovore mogu li ove vakcine uopšte ući u našu zemlju.

20 hiljada doniranih vakcina protiv dječije paralize ne može doći do krajnjeg korisnika. Predstavnici UNICEF-a obraćali su se i svim nadležnim istitucijama u BiH da se ovaj problem riješi.

“Ono zbog čega smo mi zabrinuti jeste da te vakcine nisu dostupne djeci, a hitno su potrebne. Drugi problem je taj što držanje vakcina u sigurnim uslovima košta. Tako da se cijena te pošiljke povećava iz dana u dan”, kaže Nela Kačmarčik, UNICEF-ova stručna saradnica za odnose sa javnošću.

Sabina Kovačć, stručna saradnica za odnose s javnošću Međunarodnog aerodroma Sarajevo, naglašava da su svi humanitarni letovi oslobođeni plaćanja svih aerodromskih dadžbina, što uključuje i plaćanje ležarina.

Predstavnici UN-a izrazili su zabrinutost zbog vjerovatnoće da ta pomoć više nije iskoristiva, s obzirom na to da ova vrsta pomoći zahtijeva posebne uslove skladištenja.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH tvrde da nisu nadležni za potpisivanje protokola koji se odnosi na oslobađanje od PDV-a za donacije humanitarne pomoći, te problem prosljeđuju Ministarstvu finansija i trezora BiH. Međutim, ni ovo ministarstvo se ne smatra odgovornim da riješi ovaj problem, te ga prebacuju na Upravu za idirektno oporezivanje BIH. U Upravi tvrde da je zatraženo oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina prema Prijedlogu zakona o carinskoj politici za žrtve nesreća, ali da to sada nije moguće uraditi.

“U skladu sa pomenutim članovima Prijedlogu zakona o carinskoj politici nije moguće izvršiti oslobađanje tih vakcina iz razloga što one nisu namijenjene krajnjem korisniku koji može biti ili humanitarna organizacija u BiH ili neki organ javne uprave. Ovdje se radi o krajnjem korisniku koji je međunarodna organizacija i u tom kontekstu očekuje se stav MVP-a u smislu rješavanja ovog problema”, kaže Ratko Kovačević, portparol UIO-a BiH.

Krajnji korisnik koji se izjasnio da čeka vakcine je Federalno ministarstvo zdravsta i oni pomoć traže od Vijeća ministara BIH.

Poražavajuće je to što je BiH, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, obilježena kao zemlja sa visokim rizikom od polija. Pretpostavlja se da su nedavne poplave povećale rizik od prenošenja tog virusa, a u državi nema ko da vakcine uputi ka kranjim korisnicima – djeci.

federalna.ba