2020-te godine 3.138 osoba ispisano iz knjige državljana BiH!

pasos 2

Uprkos pandemiji virusa korona, koja je praktično zaustavila putovanja u svijetu, trend odricanja državljanstva BiH nastavljen je i prošle godine s obzirom na to da je 3.138 osoba ispisano iz knjige državljana BiH, a po ovom osnovu u budžet BiH uplaćene su 1.654.333 KM.

Istovremeno, državljanstvo BiH u 2020. godini steklo je tek 557 osoba ili za 100 manje nego u 2019. godini, što je ubjedljivo najlošiji skor u regionu. Primjera radi, državljanstva Hrvatske u 2019. godini, a prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, odreklo se svega 517 osoba, s tim da ih je čak 4.729 primljeno u hrvatsko državljanstvo.

“BiH je zemlja iz koje se odlazi. Od završetka rata više od 527.000 ljudi otišlo je odavde i nisu se vratili te jedan broj njih traži ispis iz državljanstva. Taj trend odricanja državljanstva biće nastavljen jer trend odlaska ljudi nije smanjen, možda jeste malo prividno zaustavljen zbog korone”, rekao je za “Nezavisne” Stevo Pašalić, demograf.

On ističe da je Njemačka prije korone trebala oko 1,2 miliona radnika, ali će joj poslije korone trebati dva miliona radnika i trend odlaska se neće mijenjati, već će trajati i dalje, i to ne samo kod nas, već na cijelom zapadnom Balkanu.

Kada je riječ o odricanju državljanstva BiH, od ukupno 3.138 osoba najviše odricanja državljanstva BiH bilo je u korist Austrije, Crne Gore, Nizozemske, Hrvatske, Srbije, Lihtenštajna, Norveške, SAD, Slovenije, Švedske i Švajcarske.

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kada je riječ o sticanju državljanstva BiH, od 557 osoba koje su dobile državljanstvo najviše je onih iz Srbije i Hrvatske, i to pravo su iskoristili po osnovu ugovora o dvojnom državljanstvu koje BiH ima sklopljene sa ovim državama.

Prema nezvaničnim informacijama, od rata do danas državljanstva Bosne i Hercegovine odreklo se malo više od 90.000 osoba, a kako smatraju stručnjaci, gotovo je sigurno da će taj trend biti i nastavljen jer će velika većina onih koji su otišli u proteklih nekoliko godina, čim steknu uslove, tražiti državljanstvo zemlje u koju su otišli i na taj način se odreći državljanstva BiH.

Inače, taksa za odricanje državljanstva BiH, ukoliko se plaća u BiH, odnosno Ministarstvu civilnih poslova BiH iznosi 800 KM, osim za zemlje bivše SFRJ, čiji građani za odricanje državljanstva plaćaju 200 KM. Ovu taksu moguće je uplatiti i putem nekog od diplomatsko-konzularnih predstavništva BiH i u tom slučaju ona iznosi 500 evra.

“Stranke koje su se odrekle državljanstva BiH u sjedištu Ministarstva civilnih poslova BiH u 2020. godini uplatile su 961.035 KM administrativne takse. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo civilnih poslova, po osnovu odricanja putem DKP BiH u inostranstvu je uplaćeno 693.298 KM”, rekli su nam u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine prenose Nezavisne

Visina takse za odricanje državljanstva BiH

800 KM ukoliko se plaća u BiH, odnosno Ministarstvu civilnih poslova

200 KM za zemlje bivše SFRJ

500 eura u DKP-ovima

 

Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavništima BiH – ambasade i konzulati (u daljem tekstu DKP) u inozemstvu.

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

 1. Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija);
 2. Prijava boravka ili prebivališta u inozemstvu ne starija od šest mjeseci;

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevoditelja u BiH ili u inozemstvu – ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inozemstvu, mora biti ovjerena od strane DKP ili kod notara.

Za dokumente stranih država sa kojima Bosna i Hercegovina nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava, potrebna je dodatna nadovjera od strane nadležnih organa (Apostille pečat), uključujući i notarsku punomoć, izjave i prevode javnih isprava.

Potrebno je prevesti i tekst nadovjere kao i tekst apostille pečata, osim apostille pečata kojim je ovjeren prijevod dokumenta.

Za državljane BiH koji se odriču BiH državljanstva radi sticanja državljanstva država sa kojima BiH nema zaključen navedeni bilateralni sporazum, niti su te države članice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine, potrebna je puna legalizacija stranih dokumenata (nadovjera nadležnih organa strane države  sa nadovjerom ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je javna isprava izdata, a kojom se potvrđuje vjerodostojnost te isprave).

Pravnu važnost u Bosni i Hercegovini na osnovu važećih bilateralnih ugovora imaju javne isprave uključujući i ovjerene punomoći za koje nisu potrebne dodatne nadovjere (Apostille) izdate od nadležnih oragana u sljedećim državama: Hrvatskoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Kipru, Libiji, Mađarskoj, Mongoliji, Poljskoj, Rumuniji, Ruskoj Federaciji, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji.

 1. Izvod iz matične knjige rođenih u Bosni i Hercegovini – rodni list;
 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Vjenčani list (za lica koja su u braku);

Rodni list i vjenčani list mora da sadrži posljednje podatke upisane u matičnu knjigu;

 1. Presudu o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);
 2. Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju pasoša;
 3. Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o neposjedovanju lične karte;
 4. Uplatnicu od 200 KM za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo država bivše SFRJ, a za lica koja imaju, odnosno stiču državljanstvo drugih država, uplatnicu od 800 KM administrativne takse po predmetu.

Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o odricanju od državljanstva BiH.

Maloljetnom djetetu državljanstvo BiH odricanjem može prestati samo na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj mrtav, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je stranac ili apatrid. Ako je dijete starije od 14 godina neophodan je i njegov pristanak. Ove izjave daju se potpisivanjem na zapisnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH ili DKP, ili se uz zahtjev za odricanje prilažu izjave ovjerene kod notara ili u DKP.

Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.

Posebne napomene:

 • Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj.
 • Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, ili mijenjala bilo koje druge relevantne podatke, te promjene moraju biti upisane u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BiH.
 • U predmetima odricanja putem DKP, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu odricanja.

PAŽNJA !!!

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti i stranci uruči rješenje ili kada rješenje nadležni DKP uputi putem pošte. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BiH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BiH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnom DKP prije nego joj DKP uputi rješenje putem pošte.

Stranke koje se lično odriču državljanstva BiH u Ministarstvu civilnih poslova BiH u Sarajevu, a putna isprava BiH im je neophodna radi povratka u inozemstvo, mogu opunomoćiti drugu osobu da kasnije preuzme rješenje o odricanju i preda njihovu putnu ispravu.

Više čitajte OVDJE

Prethodni članakGoletić: Imamo kapacitete za otkrivanje novih sojeva COVID-19, ali neophodna nam je i podrška
Sljedeći članakUNAKAZILA SE OPERACIJAMA: Kristina Mandarina prevazišla svaku mjeru ukusa