Portal 072info

22. JUNA SJEDNICA GV ZENICA: Evo o čemu će vijećenici raspravljati?!

Na osnovu člana 86. i 87. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službene novine Grada Zenica”, broj 4/17) sazivam sjednicu Gradskog vijeća Zenica.

Sjednica će se održati 22. juna 2017.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. 1. Zapisnik sa osme sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 25. maja 2017.g. i nastavka osme sjednice održane 26.05.2017. godine
 1. 2. Vijećnička pitanja
 1. 3. Informacija o realizaciji sezone grijanja 2016/2017. godina

PRILOG: Odluka NO JP “Grijanje” br. 8730/17 od 30.05. godine IZVJESTILAC: Sead Kaknjo, direktor JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

 1. 4. a) Izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2016. godini
  1. b) Program utroška sredstava u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenica za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Sabira Helvida, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

 1. 5. a) Izvještaj – izgradnja, uređenje i održavanje gradskih ulica i putne mreže na teritoriji Grada Zenica u 2016. godini
  1. b) Plan ulaganja u oblasti putne infrastrukture za 2017. godinu

( Lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice Rekonstrukcija i investiciono održavanje –putna mreža )

IZVJESTILAC: Sabira Helvida, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

 1. 6. Izvještaj o radu i poslovanju JU Bosansko narodno pozorište Zenica za 2016. godinu

PRILOG: Stav Službe

IZVJESTILAC: Hazim Begagić, direktor JU BNP Zenica i Sumea Mujkanović,v.d. pomoćnik Gradonačelnika za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti

 1. 7. Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća biblioteka u Zenici za 2016. godinu

PRILOG: Stav Službe

IZVJESTILAC: Midhat Kasap, direktor JU Opća biblioteka u Zenici i Sumea Mujkanović

 1. 8. Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej grada Zenica za 2016. godinu

PRILOG: Stav Službe

IZVJESTILAC: Adnadin Jašarević, direktor JU Muzej Grada Zenica i Sumea Mujkanović

Uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća vijećnicima se dostavljaju materijali u elektronskoj formi za predloženi dnevni red uz napomenu da su prispjeli odgovori na vijećnička pitanja postavljeni na web stranici Grada Zenica uz materijal za sjednicu s tim da će isti radi preglednosti naknadno biti uvršteni pod sjednicu na kojoj su postavljeni.

Materijali za predloženi dnevni red kao i “Službene novine Grada Zenica”, broj: 7/17 nalaze se na web stranici Grada Zenica ( www.zenica.ba ).

Podijelite članak