22. maj 1992: Dan kad se u UN-u zavijorili ljiljani

Zastava RBIH NewYork maj2020 FB
Podijelite vijest

Bosna i hercegovina je prije 29 godina postala članica Ujedninjenih naroda, po Rezoluciji 757, a kao sukcesor SFR Jugoslavije, postala je ugovorna strana svih konvencija i spotazuma koji su ratificirani od strane SFRJ.

Bosna i Hercegovina sudjeluje u radu UN-a preko stalnih predstavništava u New Yorku, Ženevi, Beču, ali i pri UNESCO-u, čije je sjedište u Parizu.

Kao samostalna država BiH sudjeluje u redovnim koordinirajućim aktivnostima zemalja unutar UN-a, a članica je i brojnih tijela ove organizacije.

U skladu sa odredbama Povelje UN-a, kao i sa završnim dokumentom Svjetskog samita 2005. godine, formirana je Komisija za izgradnju mira (PBC) kao međudržavno, savjetodavno tijelo koje će odgovarati Vijeću sigurnosti UN-a i čiji je rad fokusiran  na postkonfliktnoj izgradnji mira.

BiH je  u decembru 2005. istakla kandidaturu za članstvo u ovom tijelu, a pozitivan odjek kandidature prenesen je od strane niza zemalja članica, koji su pozdravili  nastojanja za promjenu imidža BiH putem legitimnog zahtjeva za aktivnije sudjelovanje u međunarodnim poslovima.

Zastava koja je usvojena 4. maja 1992. godine za zastavu Republike Bosne i Hercegovine, zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanić.

Zastava je bila pravougaonog oblika, bijele boje sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini. Odnos širine i dužine zastave bio je jedan prema dva.

Na današnji dan, 1992. godine zastava je zvanično predstavljena ispred zgrade UN-a u New Yorku.


Podijelite vijest