AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

U periodu od 21. do 24.05 studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, članovi Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta, učestvovali su na Proljetnoj školi preduzetništva, ekonomije i turizma koja se održala na Divčibarama, Republika Srbija.

Studenti su imali priliku da steknu nova znanja i vještine, koje će im pomoći da povećaju sopstveni intelektualni kapital, te da preduzetnički razmišljaju o ključnim izazovima: pokretanju posla, zapošljavanju u većim poslovnim sistemima, završetku studija, umrežavanju.

Neke od tema kroz koje su studenti prošli su:

  • Kako da kreiram svoj posao,
  • Umrežavanje kao osnova učenja i zapošljavanja,
  • Konkurentnost u turbulentnim uslovima poslovanja,
  • Internet marketing,
  • Lični brending,
  • Praćenje i razvoj ljudskih resursa,
  • Planiranje i organizovanje poslovnih događaja i akcija.

 Glavni motivator studenata prilikom odlaska na proljetnu školu je profesor Kulović Dženan. Studenti su zadovoljni samom organizacijom Proljetne škole, temama i predavačima od kojih su dobili nova praktična znanja, koja će im koristiti u daljem ličnom i profesionalnom usavršavanju.

Također, moramo se zahvaliti vršiocu dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta, profesoru Brkić Alaudinu, te rektoru Univerziteta u Zenici, profesoru Zečić Dževadu što su podržali ovakav vid studentske aktivnosti.

ASOCIJACIJA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI