4 5


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo dr. Abdulgafar efendija Velić objavio je zanimljiv post o Igmanskoj džamiji.

– Igmanska džamija puno pamti, dosta zna, a šuti. Treba se toj njenoj šutnji približiti, konačno naučiti neke važne lekcije, te potpuno budan i svjestan dragom Bogu na sedždu pasti. U arapskom jeziku pojam igman označava mudrost, a u bosanskom i mudrost, i hrabrost, i istinu, i zemlju.

Zemlja se u časnom Kur’anu spominje na 460 mjesta, isto toliko je i šehida Igmana. Isto toliko je i emaneta i lekcija, koje svako od nas mora znati, i sa njima časno živjeti.

S vremena na vrijeme potrebno je pobjeći od svih tih gradskih vrana, te potražiti glasove slavuja ili pak slušati mir Igmanske džamije. Tada postajemo bolji i korisniji i za sebe ali i za ljude u našoj blizini – napisao je ef. Velić.