Screenshot 8 18
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Bosna i Hercegovina lider je u oblasti halal proizvoda, prije više od decenije počeo je ovaj proces u našoj zemlji, a kako je tekao do današnjeg dana, koje benefite donosi halal certifikat, te kako traje postupak certificiranja pojasnili su nam iz agencije za Halal certificiranje.

Halal certificiranje je u posljednje vrijeme izuzetno bitan faktor u poslovanju, koliko se kompanije u BiH odlučuju za taj proces?

FIXGEHALT

Halal je svjestski brend i trend. Bosna i Hercegovina je lider u oblasti halala na području Jogoistočne Evrope. U septembru mjesecu ove godine navršit će se 15 godina od izdavanja prvog halal certifikata i kada je počeo organiziran pristup halal certificiranju proizvoda i usluga. Od institucionalnog ustrojstva halal certificiranja u BiH, a kasnije i na području drugih zemalja u našoj blizini, halal industrija je u stalnom porastu. Broj kompanija koje se opredjeljuju za implementaciju zahtjeva halala sve je veći. Raste broj halal certificiranih proizvoda i usluga, a halal certificiranje pored svog osnovnog značenja postaje sinonim za zdravu i dodatno provjerenu hranu i proizvode. U proteklom periodu rada Agencije, na godišnjem nivou u prosjeku od 17 do 20 novih kompanija je uspješno okončavalo procese halal certificiranja. Ovaj prosjek u skaldu je sa međunarodnim standardima koji se bave uspješnoću poslovanja. Evidentno je, da na broj novih halal certificiranih kompanija nije imalo uticaj niti jedna ekonomska kriza a ni posljednja pandemija.

Kakve benefite donosi halal certifikat?

Halal certifikat je dokument koji potvrđuje usklađenost sistema proizvodnje sa zahtjevima koje propisuje Halal standard. Halal certifikatom i listom halal proizvoda, koja je sastavni dio halal certifikata, definira se šta je halal certificirano (pogoni, linije i proizvodi). 

Koristi halal certifikata mogu se ogledati u nekoliko stvari. Prvo, kompanija pristupa implementaciji zahtjeva halal standarda kako bi udovoljila zahtjevima kupaca. U tom kontekstu proces halal certificiranja možemo posmatrati kroz sljedeće: kompanija dobijanjem halal certifkata potvrđuje ili otklanja sumnju sa svojih proizvodnih pogona ili proizvodnje (potvrđuje usklađenost sa halalom ili otklanja sumnju da je u proizvodnji koristila nešto što je suprotno zahtjevima halala). Drugo, halal je  univerzalan i prihvatljiv za sve. Sveobuhvatan pristup koji definira halal certificiranje iniciralo je da se za halal proizvode ili halal hranu gleda kao na zdravu i dodatno provjerenu (halal standardom se zabranju upotreba GMO, hormona rasta, prekomjerna upotreba pesticida, ….). U prilogu ove činjenice govori i to da je sve više potrošača drugih vjerskih opredjeljenja koji kupuju i koriste halal proizvode i usluge. Treće, muslimanima je konzmiranje halal hrane i proizvoda vjerska obaveza koja nema supstituta. Ako u obzir uzmemo činjenicu da su muslimani jedna od najvećih svjetskih populacija i da imaju obavezu konzumiranja halal proizvoda, onda možemo zaključiti da kompanije implementacijom zahtjeva halal standarda otvaraju vrata jednog ogromnom tržišta. Osim toga, prisustvo halal proizvoda na drugim tržištima, čiji uvijet nije halal certifikat, time kompanije stiču prednost u odnosu na druge.

LIDER

Koliko je kompanija u BiH dobilo certifikat? 

U ovome trenutku na teritoriji Bosne i Hercegovine imamo 100 halal certificiranih kompanija i preko 6000 halal certificiranih proizvoda. Gotovo sve značajnije kompanije u sektoru prehrambene industrije su halal certificirane. Ukupno na području BiH, Srbije i Crne Gore halal certificirano je 140 kompanija i preko 8000 halal proizvoda.

Kako izgleda sam proces certifikacije?

Procedura halal certificiranja je jednaka za sve kompanije bez obzira na njihovu veličinu, obim i vrstu proizvodnje a koja se sastoji od sljedećih koraka:

  1. Organizacija podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Agenciji dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonom i  da može zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete
  2. Agencija i Organizacija potpisuju ugovor o certificiranju i educiranju predstavnika Organizacije
  3. Organizacija priprema dokumentaciju u kojoj su opisane sve procedure proizvodnje i provjerene sve sirovine i materijali koje koriste u svojoj proizvodnji
  4. Agencija provjerava da li je Organizacija ispunila zahtjeve halal kvalitete te dodjeljuje halal certifikat

Nakon dodjele certifikata Agencija najavljenim i nenajavljenim auditima te analizama halal proizvoda, vrši kontrolu i praćenje da li kompanija ispunjava odredbe i zahtjeve Halal standarda. U najkraćem, Agencija u periodu važenja certifikata poduzima niz aktivnosti s ciljem potvrđivanja halal statusa proizvoda ili usluge, odnosno da bi se otklonile bilo kakve sumnje u njihov halal status.

Primjer halal certificiranja:

Da bi proizvod od mesa bio halal potrebno je da je meso porijeklom od dozvoljenih (halal) životinja koje su hranjene biljnom hranom, bez primjesa koštanog brašna i drugih energetskih dodataka u hrani za stoku i perad kao što je svinjska mast, da se zadnjih sedam dana ne daju antibiotici kod peradi jer se mogu prenijeti na ljude, te da je životinja zaklana na halal način i da prođe dovoljno vrijeme iskrvarenja. Naime, to je potrebno jer krv je najbolji medij za razvoj mikroorganizama što dovodi do brzog kvarenja proizvoda, teže obrade i drugih smetnji. Pored ovoga, danas je u upotrebi veliki broj aditiva kao što je želatin, mono i digliceridi masnih kiselina, karminska crvena boja koji mogu biti svinjskog ili porijeklom od insekata, a koji se koriste u prehrambenoj industriji. Da bi proizvod bio halal sve ovo je potrebno provjeriti i dokazati da ne sadrži ništa što je haram porijekla, nakon toga vršiti redovno monitoring o ispunjavanju zahtjeva Halal standarda kroz provođenje naja vljenih i nenajavljenih audita i laboratorijskih analiza.

Halal certificirane kompanije su iz sektora: proizvodnje hrane, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda, turizma i ugostiteljstva, logistike, proizvodnje sredstava za ličnu higijenu, pomoćnih sredstava za proizvodnju, hrane za životinje i drugih. Najveći broj halal certificiranih kompanija dolazi iz oblasti mesne industrije, zatim slijede mliječna, konditorska, pekarska industrija, proizvodnja stočne hrane, kozmetika i stredstva za ličnu higijenu, i dr. Najveći porast halal industrije u prethodnih nekoliko godina bio je u oblasti halal turizma ali koji je zbog pandemije COVID 19 zaustavljen. Očekujemo da će ovaj trend biti nastavljen nakon okončanja pandemije i restrikacija kretanja.

Koliko su velike svjetske kompanije uključene u proces?

Halal tržište je jedno od najvećih tržišta koje bilježi rast od 15 do 40% na godišnjem nivou (zavisno od vrste industrije i područja). Pristupanje tržištima koji zahtjevaju adekvatne halal certifikate za svoje proizvode mnoge vodeće kompanije u svijetu su to okončale ili su u procesu da to okončaju. Mnoge kompanije koje imaju svoje pogone u različitim dijelovima svijeta, prilagodile su svoju proizvodnju sa zahtjevima halal standarda kako bi odgovorile na potrebe tržišta. Ovaj trend prisutan je i na našem području. Također, poznato je da su pojedine zemlje svoju izvoznu strategiju prilagodile zahtjevima halala kako bi proizvodi iz tih zemalja mogli ući na tržišta čiji je uslov halal certfikat. Među tim zemljama su Brazil, Argentina, Australija, i drugi koji izvoze na tržišta Saudijske Arabije, Malezije, Katara, Indonezije, Ujednjenih Arapskih Emirata i dr. I pored svih uloženih napora na ispunjenju potreba halal potrošača, na pojedinim tržištima još uvijek nedostaje halal proizvoda.

Gdje i kako izvrišiti certificiranje?

Agencija za certificiranje halal kvalitete će pružiti sve neophodne informacije i instrukcije kako uspješno proći postupak halal certificiranja.  Sve neophodne informacije vezano za postupak halal certificiranja dostupni su na našoj internet stranici www.halal.ba ili na broj telefona 035 258 427.