“Agenti stranog utjecaja” ili neprofitne organizacije: Novo polje za Dodikove bitke sa strancima

“Agenti stranog utjecaja” ili neprofitne organizacije: Novo polje za Dodikove bitke sa strancima

Vlada Republike Srpske nedavno je utvrdila Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, a koji je već izazvao burne reakcije međunarodnih partnera u BiH.

Vlada je saopćila da RS do danas nije uredila posebnim zakonom oblast javnosti rada neprofitnih organizacija, njihovo političko djelovanje, objavljivanje finansijskih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga kao i nadzor nad zakonitošću rada i ostale odredbe o radu neprofitnih organizacija.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio je da će uskoro biti predložen zakon o djelovanju nevladinih organizacija i sličnih udruženja koji će biti identičan američkom zakonu.

“SAD u svom zakonu strane nevladine organizacije ili one koje finansiraju stranci nazivaju stranim agentima na prostoru SAD-a”, rekao je Dodik. On je dodao da će biti preuzeta terminologija, te će samo umjesto SAD pisati Republika Srpska.

Ovo prijedlog dolazi nakon brojnih optužbi vladajućeg režima u RS-u na račun opozicije odnosno tačnije da su ih strani centri moći finansirali tokom predizborne kampanje s ciljem rušenja SNSD-a s vlasti.

Portal Klix.ba je došao u posjed Nacrta zakona, a u nastavku izdvajamo najbitnije dijelove.

“Ovim zakonom osniva se posebni Registar neprofitnih organizacija osnovanih u Republici Srpskoj koje finansijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agente stranog utjecaja (u nacrtu zakona: Registar) i uređuju uslovi i način osiguranja javnosti rada i propisuju druga pitanja vezana za rad tih organizacija.

Pod neprofitnim organizacijama podrazumijevaju su udruženja i fondacije kao i strane i međunarodne nevladine organizacije osnovane i registrovane u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS-a koje u cijelosti ili djelimično finansiraju druge države, njihovi organi ili njihovi ovlašteni zastupnici, međunarodne i strane organizacije, strani državljani ili registrovane nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva.

Pod stranim subjektom podrazumijeva se vlada, izvršni organ druge države ili strana politička stranka, fizičko lice koje nema državljanstvo Bosne i Hercegovine i prebivalište u Bosni i Hercegovini ili pravno lice ili grupa pravnih lica koja su organizovana po propisima druge države ili koja imaju sjedište u drugoj državi”, navodi se.

U Nacrtu zakona piše da se vladom druge države označava izvršni organ vlasti svake države osim Bosne i Hercegovine, a da se stranom političkom strankom označava svaka politička stranka registrovanu po propisima druge države.

“Političko djelovanje neprofitnih organizacija u smislu ovog zakona podrazumjeva učešće u predizbornoj kampanji političkih stranaka i kandidata, prikupljanje sredstava za političke stranke i kandidate, finansiranje kandidata odnosno političkih stranaka i sprovođenje političke aktivnosti u cilju formiranja javnog mnjenja radi postizanja političkih ciljeva.

Politička aktivnost označava svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima Republike Srpske ili predstavnicima Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine u pogledu formulisanja, usvajanja ili izmjene propisa i politike Republike Srpske ili u pogledu političkog i javnog interesa.

Nacrt zakona predviđa da neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti”, piše u tekstu Nacrta zakona.

Političkim djelovanjem u smislu ovog zakona ne smatra se djelovanje u oblasti nauke, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, sporta, zaštite potrošača, zaštite prava nacionalnih manjina i lica sa invaliditetom, zaštite životne sredine, borbe protiv korupcije, filantropije, volonterizma i informisanja.

O “stranim subjektima” odnosno “agentima stranog utjecaja” se upisuju podaci za neprofitne organizacije i to: ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište osnivača; osnivački akt i rješenje o upisu izdato od strane nadležnog organa; statut; organi neprofitne organizacije, a registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo pravde.

Nacrt zakona predviđa i da je neprofitna organizacija obavezna Ministarstvu pravde dostaviti polugodišnji i godišnji finansijski izvještaj sa naznakom uplatioca, visine doznačenih sredstava, vrste i iznosa naknade i prihoda izraženih u novcu ili drugoj vrijednosti kao i izvještaj o utrošku sredstava

“U slučaju da neprofitna organizacija u svom djelovanju postupa suprotno Ustavu RS-a i propisima RS-a, odnosno, kad djeluju kao agenti stranog utjecaja na štetu individualnih i drugih prava građana ili podstiče na nasilje, koristi govor mržnje ili podstiče vjersku ili drugu netrpeljivost u cilju postizanja političkih ciljeva ili ukoliko Poreska uprava utvrdi nepravilnosti u finansijskom poslovanju, Ministartsvo pravde pokreće postupak kod nadležnog suda za zabranu obavljanja rada kao i postupak protiv odgovornih lica u skladu sa Кrivičnim zakonikom Republike Srpske”, navodi se.

Nacrt zakona predviđa i novčane kazne od 1.000 КM do 5.000 КM zbog prekršaja koje naprave neprofitne organizacije.

Plan entitetske vlade je da se registar uspostavi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Klix.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica