Screenshot 4 46
AUTOR: H.D.
DATUM: stu 20, 2021 @ 12:05
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Internacionalna akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine će 27. novembra u Hotelu Evropa u Sarajevu održati okrugli sto na temu “Kuda ide Bosna i Hercegovina”.

NER FIT

Ovo pitanje je naročito aktuelno zbog trenutka koji proživljava BiH i nametnulo se kao obaveza da se na njega ponude odgovori i u akademskoj zajednici koja djeluje kroz IANUBiH.

O brojnim aktuelnim temama i problemima koji opterećuju i s kojima se suočava BiH, ali i potencijalnim rješenjima govorit će akademik Asim Kurjak, predsjednik IANUBiH, te akademici Sead Alić, Žarko Papić, Žarko Primorac, Izet Mašić, kao i prof. dr. Halima Resić, redovna članica IANUBIH i profesorica Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Asim Kurjak, predsjednik Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH će kroz temu “Nisu li našoj zemlji potrebniji znanstveni lideri i kreativan znanstveni podmladak više nego milijuni dolara?!” ujedno izložiti i argumente koji idu u prilog potvrdnoj tezi o tome da su nam znanje i nauka potrebni kako bismo se suočili s realnošću u kojoj moramo dati adekvatan odgovor na velike promjene u svim oblastima bh. društva, ali i aktivno učestvovati u procesima globalizacije.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Akademik Sead Alić, voditelj Razreda za humanističke nauke i kulturu IANUBIH na Okruglom stolu „Kuda ide BiH“ , u kontekstu aktuelnih dešavanja govorit će o brojnim temama.

“Pokušat ću vrlo pregledno ukazati na kontekst koji je manje više svima poznat. Riječ je o svojevrsnom ‘bermudskom trokutu’ rusko-američko-europskih interesa u BiH, potom o prikrivenim teritorijalnim pretenzijama, nastavku priča o predziđu kršćanstva, o buđenju straha od Istoka, o licemjerju kao dominantnom horizontu društvenog komuniciranja, o izbjegavanja sučeljavanja s prošlošću i zločinima (onemogućavanju katarze), korištenju nacionalnih barjaka kao kulisa za bogaćenje pojedinaca, korupciji kao dominantnom obliku poslovanja, pokušaju postavljanja granica na leopardovoj koži, feudalizmu političkih partija, pretvaranju glasača u navijače, o diskursu trača, o ‘trojanskom konju’ koji ne priznaje livadu na kojoj pase”, rekao je.

Akademik Žarko Papić koji je i potpredsjednik IANUBIH u svom izlaganju na Okruglom stolu “Kuda ide BiH” govorit će o temi “Kako izaći iz krize” uzrokovanoj u BiH kako sam, kaže “sudarom između, u konačnici, unitarizma i separatizma”, te kako ocjenjuje strahom nacionalnih stranaka, a prvenstveno SNSD-a od gubitka vlasti.

Doktorica Halima Resić će govoriti o zdravstvenom sistemu u BiH za koji kaže da je njen dom “polupanih prozora i strahovito loše infrastrukture”.

“Politika uzima sve više maha u zdravstvu, što se u jednoj demokratski uređenoj zemlji dakako ne bi trebalo ni smjelo dešavati”, poručila je ona.

Akademik Žarko Primorac, redovni član i predsjednik Senata IANUBiH na Okruglom stolu “Kuda ide BiH” govorit će o uzrocima koji su BiH i njene građane doveli u poziciju da je danas najsiromašnija zemlja u Evropi, a što je i jedan od razloga masovnog iseljavanja, prvenstveno mladih, iz naše zemlje.

LIDER