Portal 072info

AKCIJA za 7, prijavi KORUPCIJU: U BiH pokrenut poseban program podrške za uposlenike u pravosudnim institucijama!

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

COD Luna – Savjetodavni centar za uzbunjivače/zviždače je u saradnji sa partnerima pokrenuo posebni program podrške za uposlenike iz 7 državnih institucija na nivou BiH iz sektora pravosuđa, provođenja zakona, te indirektnih poreza i carina, pod nazivom: ‘Akcija za 7, prijavi korupciju!’.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KO JE UZBUNJIVAČ: U skladu sa državnim Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, uzbunjivač je lice koje je zaposleno u institucijama BiH i pravnim licima koje osnivaju institucije BiH, koje zbog opravdane sumnje ili okolnosti na postojanje korupcije u bilo kojoj instituciji BiH u ‘dobroj vjeri’ podnese prijavu odgovornim licima ili institucijama u skladu sa Zakonom.

Program ‘Akcija za 7, prijavi korupciju’ obuhvata uposlenike sljedećih institucija:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

1.    VSTV – Visoko sudsko i tužilačko vijeće
2.    Sud BiH
3.    Tužilaštvo BiH
4.    Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
5.    SIPA – Državna agencija za istrage i zaštitu  
6.    Granična policija BiH
7.    Uprava za indirektno – neizravno oporezivanje BiH

– Obzirom na identifikovani problem nedovoljne efikasnosti u procesuiranju prijava vezanih za korupciju i čestih neetičnih pojava u grupi 7 institucija, te neuspjeha da se na političkom planu strukturalnih reformi situacija unaprijedi, COD Luna Savjetodavni centar za uzbunjivače/zviždače, zajedno sa svojim partnerima, želi potaknuti i podržati internu reformu i profesionalizaciju u ovim institucijama kroz podršku uposlenicima koji ukazuju na propuste u radu i suočavaju se sa odmazdom, pojašnjavaju u COD Luna.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
KAKO SE ŠTITE PRIJAVITEJI KORUPCIJE: Savjetodavni centar pruža dvije vrste pomoći uposlenicima 7 institucija:
•    Savjetovanje u bilo kojoj fazi prijavljivanja korupcije i ostvarivanja prava na zaštitu od odmazde,
•    Organizacija kampanja javnog pritiska na bilo koju instituciju ili pojedinca, koji uskraćuje, usporava ili umanjuje pravo uzbunjivača da bude zaštićen od odmazde zato što je u dobroj vjeri ukazao na korupciju.

Svi uposlenici koji su iskusili odmazdu u vidu štetnih radnji kao što su: prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu, suspenzija s radnog mjesta, postavljanje na niže radno mjesto, proglašavanje prekobrojnim, pokretanje disciplinskog postupka, ucjenjivanje ili davanje negativne ocjene, stvaranje neprijateljskog radnog okruženja, izostanak poslovnog angažmana, a sve kako bi zaposlenog odvratio od zaštićenog prijavljivanja ili koja predstavlja čin odmazde protiv zaposlenog koji je prijavio sumnju na korupciju…, a pritom smatraju da su štetne radnje nastupile iz razloga prijave korupcije „u dobroj vjeri“, slobodno se mogu javiti Savjetodavnom centru kako bi dobili podršku u vidu savjeta i akcija javnog pritiska za ostvarenje prava svakog pojedinačnog uzbunjivača.

Svi uposlenici iz navedenih institucija, koji se javljaju Savjetodavnom centru, trebaju se pozvati na program „Akcija za 7, prijavi korupciju“. Kontakt tel/fax:058/712-262; e-mail: codlunabih@gmail.com.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Sva komunikacija sa korisnicima Savjetodavnog centra je povjerljivog karaktera, COD Luna će javno koristiti samo one informacije koje odobri korisnik Savjetodavnog centra.

Inače, COD Luna je bila glavni inicijator i zagovarač usvajanja Zakona o zaštiti uzbunjivača u BiH, koji je stupio na snagu 1. januara 2014., te sprovela uspješnu akciju javnog pritiska za prvu pobjedu uposlenika iz Uprave za indirektno oporezivanje koji je zbog prijave korupcije bio izgubio posao – da bi potom bio vraćen na svoje radno mjesto.

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME