AKO SE PADAVINE NE SMANJE, PRIJETI KATASTROFA: Tuzla i Sarajevo pod vodom, obustavlja se isporuka plina!

Podijelite vijest

Svi vodotoci i vodostaji na području Tuzlanskog kantona, osim nivoa jezera Modrac, su u porastu – navedeno je u izvještaju Federalnog operativnog centra civilne zaštite.

Nivo vode na mjernom mjestu kod Karanovačkog mosta u 6 sati je 345 cm što je više za 70 cm u odnosu na protekla 24 sata. Kritična tačka je 300 cm, kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava.

Rijeka Spreča je poplavila više od 40 ha priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, privrednih ni infrastrukturnih objekata.

Intenzivne kišne padavine znatnog obima tokom protekla 24 sata uzrokovale su porast nivoa vodotoka u unutrašnjosti općine Doboj Istok te njihovo izljevanje iz korita na pojedinim mjestima. Ponovo je usljed plavljenja ugroženo desetak objekata u naselju Luke u MZ Klokotnica.

Rijeka Spreča se tokom noći ponovo izlila iz svoga korita i pod vodom je oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,41 m.n.m. i u odnosu na mjerenje jučer je niži za 25 cm.

Vodostaj rijeke Bosne na mjernom mjestu u Zenici jutros u 08.30 sati je 260 cm, što je u porastu za 70 cm u odnosu na zadnje mjerenje.

Zbog kiše koja neprestano pada i ostale rijeke i svi vodotoci na području Zeničko-dobojskog kantona su u porastu. Zasad nema izlijevanja rijeka iz svojih korita izuzev rijeke Tešanjke u Medakovu, općina Tešanj, gdje se voda izlila na poljoprivredno zemljište. Zasad nema ugroženih objekata.

Na području općine Kakanj, Bosna, Ribnica, Trstionica i Zgošća su u porastu u odnosu na jučerašnji dan.

Na području općine Maglaj otežano je odvijanje saobraćaja ispod podvožnjaka u Liješnici, zbog vode koja se sakupila tokom protekle noći usljed veće količine padavina. Zbog neodržavanja i začepljenosti ispusta i propusta za vodu, ponegdje dolazi do nakupljanja vode na putevima, pa se preporučuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Zenicu iz pravca Doboja kod petlje Blatuša došlo je do nakupljanja vode u podvožnjaku usljed čega je otežano odvijanje saobraćaja.

Na ulazu u Žepče s magistralnog puta M-17, došlo je do nakupljanja vode usljed čega je saobraćaj preusmjeren na alternativne pravce.

Usljed obilnih padavina na području općine Tešanj došlo je do značajnijeg porasta vodostaja rijeka i potoka, naročito rijeke Tešanjke, Radušice i Trebačke rijeke.

Upozorava se stanovništvo koje živi ili se kreće u blizini svih vodenih tokova naročito pored rijeka i većih potoka da obrati pažnju na svoju sigurnost prilikom kretanja uz vodene tokove.

Kada je u pitanju Kanton Sarajevo, u općini Stari Grad došlo je do začepljenja odvoda na Boguševcu (kod autoservisa) te se prikupila veća količina vode koja može ugroziti okolne kuće.

Ekipe Službe CZ Općine Stari Grad i vatrogasci su na terenu i pokušavaju riješiti problem.

U Nahorevu, općini Centar, došlo je do odrona (klizišta) zemlje na put koji je u prekidu. Voda koja inače ide putem sada teče direktno na kuću na broju 24. Došlo je do pojave klizišta Grdonj 89 i ugrožena je je jedna kuća.

U Općini Novi Grad, Lepenički potok se izlio i jedna je kuća ugrožena te je poplavljeno poljoprivredno dobro.

U naselju Gladno polje, općina Ilidža, izlio se potok i prijeti kući i okućnici u ulici Vidovci do br.7, a u ulici Stara Pruga voda se izlila u dvorišta i prijeti da uđe u kuće.

U naselju Vlakovo, kod vijadukta, 7-8 kuća je ugroženo, formiralo se jezerce na putu i kod kamenorezačke radnje. U jednoj kući je potrebna evakuacija dvije starije osobe.

U rejonu Energoinvesta, ulica Tvornička br.4, izlila se rijeka Dobrinja i voda je došla do kuće.

U naselje Otes, ulica Mlinište 26, voda se izlila i poplavila okućnicu i prijeti da se ulije u kuću.

Rijeka Bosna se izlila u Doglodima i Sastavcima. Profesionalna Vatrogasna jedinica evakuirala je dvije starije osobe iz naselja Vlakovo te jednu iz naselja Gladno Polje.

U Općini Vogošća, Jošanički potok u ulici Gornja Jošanica br 1 se izlio, čime je ugroženo nekoliko kuća, dok se rijeka Bosna izlila u Donjem Ilijašu. Ugroženo je nekoliko kuća.

Došlo je do pojave klizišta i odrona u naselju Donja Bioča, gdje je ugrožen put.

U naselju Binježevo, kod Sloge, izlio se manji potok i ugroženo nekoliko kuća.

Ekipe Kantonalne uprave CZ, općinskih službi civilne zaštite su na terenu, kao i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo i šest dobrovoljnih vatrogasnih društava i poduzimaju neophodne mjere zaštite.

U Općini Bihać, vodostaj rijeke Une iznosi 50 cm, a kritična tačka je 100 cm. Vodostaj rijeke Sane je 183 cm, a kritična tačka je 380 cm.

U Posavskom kantonu vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka. Visina vodostaja u 7 sati u Bosanskom Brodu iznosila je 567 cm (pripremno stanje), Bosanskom Šamcu 438 cm (pripremno stanje) te Orašju 697 cm.

U Srednjobosanskom kantonu vodostaji rijeka su povišeni zbog obilnih padavina, i ako kiša nastavi da pada može doći do izlijevanja iz korita na kritičnim mjestima.

Vodostaj Drine u općini Goražde jutros u 6 sati iznosio je 92,935 centimetara. U naselju Zupčići došlo je do izlijevanja Zupčićkog potoka na regionalni put Goražde-Čajniče i nanosa po kolovozu sitnog materijala. Ovaj puni pravac je prohodan za odvijanje saobraćaja.

U naselju Podhranjen iznad putnog pravca Goražde-Podhranjen došlo je do pojave manjeg klizišta koje ne ugrožava stambene objekte kao ni putni pravac.

U Općini Pale-Prača u protekla 24 sata usljed velikih kišnih padavina nivo rijeke Prače je naglo porastao tako da se rijeka izlila iz svoga korita u naselju Pijesti-Lunje gdje je trenutno ugroženo sedam stambenih objekata, kao i imanja.

Ekipe civilne zaštite su od jutros na terenu i rade na sprečavanju daljnjeg plavljenja i sanaciji od poplava.

Jutros od 6 sati područje općine Pale-Prača ostalo je i bez napajanja električnom energijom. Ekipe “Elektrodistribucije“ Goražde su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

Vodostaji rijeka na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u 7 sati: Neretva: Mostar-358 cm (redovne mjere za obranu od poplava-850cm) Trebižat:Humac-162 cm (redovne mjere za obranu od poplava-280cm) Krupa:Dračevo-59cm (redovne mjere za obranu od poplava-300cm) Bregava:Stolac-33cm (redovne mjere za obranu od poplava-110cm).

Stanje na hidroelektranama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u 7 sati: HE Jablanica-kota:268,48m.n.v.(

max.270), protok:120m3/s HE Mostar -kota:74,80m.n.v.(max.78.m.), protok:150m3/s HE Rama-kota:585,61m.n.v.(max.595,00.m.), protok:28m3/s HE Mostarsko blato-kota:222,05m.n.v.(max 222,50.m), protok:0m3/s HE Salakovac-kota:122,03m.n.v.(max 123,10m), protok:154m3/s HE Grabovica-kota:158,36m.n.v.(max 159,00m), protok: 160m3/s.
Fena