Aktivno provođenje reforme pravosuđa u BiH

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

017560b0033d4ca773484cd693ba5750_XL

U Sarajevu je održana 11. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, kojoj su prisustvovali ministri pravde svih nivoa u BiH i predsjednici VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Na ovoj konferenciji kojoj je prisustvovala i Romana Brkić, ministrica pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona usvojeni su izvještaji o postignutim rezultatima na sprovedbi Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2009. do 2013. godine. Pored toga, razmatran je i radni dokument Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2014. do 2018. godine i tekst Deklaracije o uspostavi Konferencije ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i predsjednika Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH .

Učesnici Konferencije su konstatovali  da se reforma sektora pravde u BiH u proteklih pet godina odvijala uz značajne poteškoće i prateće rizike zbog složene političke situacije  u BiH  kao i uticaja globalne finansijske i ekonomske krize koja je zahvatila i BiH. Uprkos tome, postignuti su određeni rezultati koji se ogledaju u činjenici da su stvorene pretpostavke za daljnje jačanje nezavisnosti pravosudnog sistema u BiH i usklađenosti zakona koji će dodatno osiguravati vladavinu prava. Do određenog nivoa ojačana je odgovornost i profesionalnost nosilaca pravosudnih funkcija u  BiH, ali u narednom periodu treba raditi na daljnjem jačanju ovog segmenta reforme kao i ukupnom povećanju efikasnosti pravosudnih institucija u BiH, uz značajnije smanjenje broja neriješenih predmeta u sudovima u BiH.

U oblasti izvršenja krivičnih sankcija u BiH značajno je unaprijeđen i usklađen pravni okvir, te usklađene kategorizacije zavoda i klasifikacije zavodske populacije. Izražena prekobrojnost zatvorenika u zavodima je smanjena kroz proširenje smještajnih kapaciteta entitetskih zavoda u oba entiteta, a dodatno u Federaciji BiH i primjenom drugih alternativnih mjera. U izvještajnom periodu samo je dijelom uspostavljen sistem besplatne pravne pomoći u BiH za koji je u Zeničko-dobojskom kantonu donesen odgovarajući Zakon i u kome je sistem besplatne pravne pomoći odavno zaživio. 

Određeni napredak je ostvaren i u oblasti reforme zemljišne administracije i privrednog suđenja, pa započete aktivnosti treba nastaviti provoditi i u predstojećem planskom periodu, s ciljem stvaranja povoljnijeg okruženja za strane investicije i održiv privredni napredak.Cijeneći da su strateški prioriteti sektora pravde u BiH iz Strategije za reformu sektora pravde u BiH u proteklom petogodišnjem periodu djelimično ostvareni, naglašena je potreba da se i u narednom petogodišnjem periodu nastave reformske aktivnosti koje doprinose ostvarenju strateških prioriteta sektora pravde u BiH.