Portal 072info

Alarmantno: Dijete koje je danas rođeno u BiH već je dužno 3.181 KM

Tek trećina Agende provedena, budžeti, fondovi i valuta ugroženi, ekonomsko-socijalni pokazatelji stagniraju, vladavina prava na kritično niskom nivou…

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su danas na vanrednoj press konferenciji obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kao i stanje u oblasti javnih finansija, javne uprave, vladavine prava, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne i penzione politike, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana.

Izvještaj, u kojem se nalazi sve što se tiče reformske agende, trebao je biti prezentiran narednog mjeseca, ali iz CCI-a navode da su podaci već sada alarmantni i da pokazuju realizaciju reformske agende u bh. entitetima.

„Provedba Reformske agende ne odvija se zadovoljavajućom dinamikom, a pozitivni efekti vidljivi su tek na nekoliko od 60 praćenih indikatora. Kumulativno posmatrano, za nivo BiH i entieta, samo 34% mjera iz Reformske agende je realizirano. Transparentnost, strukturalnost i efektivnost donesenih mjera je krajnje upitna. Vladavina prava, stanje javnih finansija, nivo korupcije, javna potrošnja, zaduživanje, nivo penzija, nivo prosječnih plata, nivo investicija, stopa aktivnosti radne snage, te stopa nezaposlenosti, kategorije su bez značajnih promjena tokom 6 posljednjih godina. Finansijski sistem je zbog bankarskih afera destabiliziran, a valuta je prvi put poslije rata ugrožena. Polovina novčane mase nije konvertibilna! Alarmantno je stanje javnog duga i budžetskog deficita, koji je dostigao historijski rekord od 4,3% BDP-a. Poreska dugovanja iznose nevjerovatnih 3 milijarde KM, a preko 80% toga duga načinila su javna preduzeća i institucije. Efikasnost sudova i tužilaštava u procesuiranju korupcije i privrednog kriminala je izuzetno niska, što se odražava na gotovo sve sfere društva, evropski put i blokira reforme“, naveo je Adis Arapović, program menadžer CCI-a.

Arapović je prilikom prezentiranja podataka, također, naveo da je 63% zakona u Bosni i Hercegovini doneseno po hitnom postupku, odnosno vanproceduralno. Vanproceduralno donošenje zakona bilo je osporavan i na ustavnim sudovima.

Između ostalog, naveo je da ne postoje ni zvanični statistički pokazatelji o stranim investicijama u bh. entitetima. Također, dva bh. entiteta su jedina područja u Evropi koji na plate u administraciji potroše 20% BDP-a.

Medijima su prezentirani podaci koji prikazuju da je finansijski sistem u BiH destabiliziran, a valuta ugrožena. Ovi podaci obrađeni su u godini kad je domaća i strana javnost posvetila pažnju reformama.

Prema zabrinjavajućim podacima, dijete koje je jutros rođeno već je dužno preko 3.181 konvertibilnih maraka. Tokom 6 godina zaduženost po stanovniku uvećana je za 729 KM ili 29%. Ovakav trend apsolutno je neodrživ i nužno će dovesti do ekstremnih budžetskih rezova i/ili ekstremnih uvećanja poreza.

Više od polovine radno sposobnih nisu na tržištu rada.

“Neće biti promjene nabolje dokle god se tržište rada sa radno sposobnim ljudima ne izjednači sa zemljama u regionu”, rekao je Arapović.

Također, poreski dug javnih preduzeća i institucija ugrožava penzioni i zdravstveni sistem te proizvodi deficit.

„Reformama se mora pristupiti mnogo odgovornije, transparentnije, obuhvatnije, i ciljano na životni standard građana, a ne na ispunjavanje uslova za nova kreditna zaduženja. Strukturalne reforme u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj i penzionoj politici, te posebno pravosuđu, moraju postati prioriteti tokom 2016.“, naveo je Arapović.

Izvještaj Stanje nacije sastavni je dio kampanje „Posao narodu“, kojom CCI želi dati doprinos provođenju i efektivnosti reformi u BiH. Integralan Izvještaj „Stanje nacije“ i više informacija o kampanji nalazi se na adresi posaonarodu.ba.

Podijelite članak