Portal 072info

ALMY GRADNJA: Konkurs za prijem radnika

„ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica

Vrandučka bb, 72 000 Zenica

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Usljed ukazane kadrovske potrebe, direktor preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 17.10.2019. godine raspisuje sljedeći:

KONKURS

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. „DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINE sa radnim iskustvom-3 izvršioca,

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

                        2. „DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINE bez iskustva-2 izvršioca.

I

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom,  kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

1. diplomirani inžinjer građevine (VII stepen stručne spreme-VSS-građevinski fakultet),

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

2. najmanje 3 godine radnog iskustva u struci sa položenim stručnim ispitom (pozicija 1).

II

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Svi zainteresirani kandidati dužni su popuniti i potpisati Prijavu na konkurs uz koju prilažu dokaze o ispunjavanju uslova Konursa, kako slijedi:

1. Biografiju sa kontakt informacijama,

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

2. Kopiju diplome o završenom fakultetu,

3. Kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pozicija 1)

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

4. Orginal ili ovjerenu kopiju dokaza o radnom stažu(pozicija 1):

(potvrda prethodnog poslodavca, Potvrda o statusu izdata od strane nadležne Porezne uprave, ili dr.relevantan dokumenat).

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

III

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine sa mogućnošću produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, zavisno od postignutih rezultata u radu i potreba posla.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

IV

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili  putem pošte na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.

V

Prijavljeni kandidati koji ne budu pozvani na razgovor ili ne budu izabrani, dostavljene dokumente mogu preuzeti u sjedištu firme.

VI

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave istog u sredstvima javnog informisanja.

Podijelite članak
  • 8
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Počitajte još

Vikend akcija u bau centrima kompanije Almy Zenici i Zavidovićima!

Redakcija

Akcija u bau centrima kompanije Almy!

Redakcija

Vikend akcija u Bau centru Almy Zenica!

Redakcija
REKLAMA
KRAJ REKLAME