AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona uputili su apel da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima, s obzirom na vremenski period s porastom temperatura zraka.

– Naročito je potrebno da se redovno vrši sanacija, dezinfekcija i dezinskecija nakupina smeća, opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou kvaliteta vode – navodi se u saopćenju Zavoda za javno zdravstvo ZDK.

Zbog realne opasnosti od ozljeda, naročito djece, i prenosa smrtonosnog bjesnila, Zavod za javno zdravstvo apeluje da se što hitnije poduzimaju adekvatne veterinarske i administrativne mjere, u cilju higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja napuštenih životinja, pasa i mačaka lutalica sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.