zdk.ba
AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Za 31. mart zakazana je 50. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a posebno je apsurdna prva tačka dnevnog reda naročito jer u našoj zemlji, ali i svijetu, vlada pandemija koronavirusa.

Naime, za dnevni red sjednice, a kao prva tačka, predložen je Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2020. godine.

Pored ove, ni u osam narednih tačaka dnevnog reda nigdje nije pomenuta pandemija, koronavirus, ili slična pitanja koja su u vezi sa pandemijom koja je pogodila svijet i našu zemlju. 

U nastavku pročitajte cjelokupan dnevni red, kojeg potpisuje privilegovani premijer Mirza Ganić.

  1. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2020. godine;
  2. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Univerzitet u Zenici;
  3. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Javna ustanova „Đački dom”, Zenica u Đački dom „Nedžad Ibrišimović”, Zenica;
  4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
  5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
  6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
  7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
  9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;