1 37


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Već godinu dana govorim koliko je važno da se u Federaciji BiH konačno donese zakon o informacionoj sigurnosti, napisao je zastupnik Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Adis Arapović.

Moderno doba

Dodao je da moderno doba donosi potpuno nove, digitalne i informacione prijetnje koje postaju opasnije od tradiocionalnih sigurnosnih izazova.

– Internet teroru i agresiji smo izloženi i kao pojedinci i kao država, a zaštitom nas i naše djece, naših institucija ili preduzeća bavi se malo ko ili niko.

Nepostojanje zakonskog okvira pojačava rizik od internet kriminala i terora nad građanima, hakerskih upada u informacione sisteme javnih institucija, a digitalni prostor ostaje ranjiv, s uvećanim rizikom od ozbiljne cyber agresije. U Federaciji BiH nema centralnog organa koji se brine o sigurnosti informacionih sistema kao što su, npr. podaci u Zavodu PIO, zavodima zdravstvenog osiguranja, kliničkim centrima, Poreznoj upravi, matičnim uredima, policiji, poštama, elektroprivredama, telekomima, namjenskoj industriji – istakao je Arapović.

Kako je naveo, nedavno je dobio odgovor od Ministarstva prometa i komunikcija FBiH na svoju zastupničku inicijativu od 26. januara 2021. kojom je tražio da se u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru konačno uputi zakon o informacionoj sigurnosti.

Brzi odgovor

– Pozitivno sam iznenađen brzinom odgovora resornog ministarstva, a posebno informacijom da bi zakon do kraja tekućeg mjeseca trebao biti utvrđen na Vladi FBiH i upućen Parlamentu FBiH na razmatranje.Zahvaljujem ministru i osoblju Ministarstva na brzom odgovoru i trudu koji se ulaže u pripremi ovog Zakona. Ipak, u odgovoru je navedeno da veći broj kantona nije dostavio traženo mišljenje na prednacrt ovog zakona, što pravi višemjesečni zastoj u njegovoj finalizaciji. (Ne)namjerna opstrukcija nižih nivoa vlasti u pripremi i donošenju ovako važnog zakona ne može trajati beskonačno, niti može biti opravdanje da se zakon nekoliko godina provlači kroz programe rada Vlade i Parlamenta FBiH – smatra Arapović.

Dodaje da odgovor Ministarstva smatra pozitivnim i afirmativnim ukoliko se zakon do kraja mjeseca zaista i utvrdi na Vladi, a sve institucije ili pojedinci koji usporavaju ili opstruiraju donošenje zakona javno prozovu, kako kritika javnosti ne bi bila adresirana na Ministarstvo ili Vladu FBiH.