Portal 072info

Arcelor Mittal o povećanoj emisiji prašine

„Povodom kratkotrajnih povećanih emisija prašine, koje su se desile danas oko 11 satu u pogonu kompanije ArcelorMittal Zenica, obavještavamo vas o slijedećem:

Danas, 29.05.2015. u pogonu Visoka peć vršeno je  balansiranje trećeg (rezervnog) ventilatora elektro filtera, instaliranog u odjeljenju bunkerska estakada, kako bi bio spreman za rad u slučaju kvara jednog od dva radna ventilatora.

Budući da je za normalan rad otprašivanja bunkerske estakade dovoljan rad dva ventilatora, a da je za potrebe balansiranja na kratko vrijeme morao biti uključen i treći ventilator, njegovim uključivanjem došlo je do stvaranja većeg potpritiska u sistemu koji je uzrokovao odsisavanje ulaznih sirovina sa trakastih transportera kao i nataloženih praškastih materija u cjevovod trećeg ventilatora i njihovo izbacivanje u atmosferu.

Ove emisije trajale su oko 30 minuta, a u tom periodu tehnički tim Visoke peći poduzeo je sve mjere kako bi se ove emisije smanjile što je više moguće.

Trenutno je stanje na ovom sistemu u potpunosti normalizirano.“ 

Podijelite članak