AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Generalni konzul BiH u Frankfurtu Lučiano Kaluža izjavio je da državljani Bosne i Hercegovine kojima ističe pravo na boravak u Njemačkoj, bezvizni boravak i ostale vrste boravka za čije produženje ne postoji pravni osnov, treba da se vrate u BiH prije isteka perioda dozvoljenog boravka. “Ukoliko u postojećim okolnostima ograničenja u međunarodnom saobraćaju svi pokušaji iznalaženja mogućnosti putovanja u BiH ostanu bez uspjeha, potrebno se obratiti nadležnoj imigracionoj kancelariji u mjestu boravka, prije isteka važećeg prava na boravak”, rekao je Kaluža i dodao da su za regulisanje prava na boravak u Njemačkoj nadležne imigracione kancelarije saveznih pokrajina ove države.

On je dodao da državljani BiH koji u Njemačkoj borave po osnovu bezviznog režima, do 90 dana, nadležnoj imigracionoj kancelariji treba da dostave lične podatke, ime, prezime, djevojačko prezime, pol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj pasoša, radi regulisanja daljeg prava na boravak.

“Sa ovom prijavom se pokreće postupak, što rezultira da se trenutni boravak smatra dopuštenim do donošenja odluke nadležne imigracione kancelarije. Zahtjev za regulisanje daljeg prava na boravak potrebno je u štampanoj ili drugoj formi imati uz pasoš, te ih predočiti u slučaju kontrole ili prilikom napuštanja Njemačke”, istakao je Kaluža.

On je naglasio da državljani BiH koji u Njemačkoj borave po osnovu “D” vize ili dozvole boravka, takođe, treba da podnesu zahtjev za produženje prava na boravak nadležnoj imigracionoj kancelariji u mjestu boravka.

“Uz zahtjev je potrebno dostaviti lične podatke, navesti vrstu zahtjeva i broj predmeta ukoliko postoji. Do donošenja odluke nadležne imigracione kancelarije po zahtjevu, zadržava se pravo na boravak po osnovu prethodno izdate vize ili odobrenja boravka”, rekao je Kaluža.

On je dodao da je zahtjev za produženje prava na boravak potrebno u štampanoj ili drugoj formi imati uz postojeću vizu/dozvolu boravka i pasoš, te ih predočiti u slučaju kontrole.

Kaluža je dodao da su, s obzirom na trenutne okolnosti izazvane pandemijom virusa korona, kapaciteti kancelarija ograničeni, te nadležni organi Njemačke upućuju na prethodno informisanje i ostvarivanje kontakta posredstvom internet stranice kancelarije, odnosno komunikaciju posredstvom imejla.

“U tom smislu, sve vrste tih zahtjeva nadležnim imigracionim kancelarijama mogu se podnijeti putem imejla”, istakao je Kaluža.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja državljani BiH mogu se obratiti na dežurni broj telefona Ambasade BiH u Berlinu +49 178 6949937 ili putem emaila konzularno@botschaftbh.de, broj telefona Generalnog konzulata BiH u Minhenu je +49899828064, a email gco.minhen@mvp.gov.ba, broj telefona Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu +496990748640, email je gco.frankfurt@mvp.gov.ba, te broj Generalnog konzulata BiH u Štutgartu +4971125383910, a email gkstu@botschaftbh.de.

Srna