Bh. firme u strahu da će ih kompanije iz EU pregaziti, 1. juna istječe odluka Vijeća ministara

Podijelite vijest

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćih kompanija u javnim nabavkama istječe 1. juna. Mnoge bh.kompanije ponovo su u strahu, a posebno zbog aktuelne ekonomske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (članak 74), Bosna i Hercegovima ima pravo koristiti preferencijalni tretman domaćih proizvoda u periodu od 5 godina od stupanja na snagu Sporazuma i to sa opadajućim trendom.

Vijeće ministara BiH je prošle godine donijelo Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana radi dodatne zaštite domaće privrede te povećanja konkurentnosti uz istovremeno poštivanje CEFTA Sporazuma u pogledu jednakog tretmana ponuđača iz zemalja potpisnica ovog sporazuma. Upravo takvu odluku je sada potrebno produžiti, kako se ne bio desio svojevrsni stampedo!

Naime, prilikom učestvovanja na tenderima za dobivanje poslova na bh. tržištu domaće ponude su od 2014. godine snižene u odnosu na inostrane, a prema odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg koju je donijelo Vijeće ministara.

Ne bude li ova odluka produžena, EU firme bi mogle uzimati poslove bh. firmama, budući da se EU uveliko postarala da suspenduje sve odluke u vezi sa konkurencijom i tako pomogne firmama u državama članicama.

Treba naglasiti da javne nabavke na godišnjem nivou iznose oko četiri milijarde KM. Ukoliko bi, primjerice, deset posto otišlo domaćim firmama to bi bila veća podrška od mnogih mjera koje se najavljuju.

Kompanije i udruženja poput BIT Alijanse već su se obratili Vijeću ministara BiH skrećući pažnju da istječe Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg i traživši donošenje nove odluke kojom bi se preferencijalni tretman domaćeg bio povećan sa sadašnjih 5 na 50 posto.

Ističu da je trenutni sistem državne pomoći uređen Zakonom o državnoj pomoći i entitetskim podzakonskim aktima te je vrlo restriktivan kada su u pitanju izdvajanja iz budžeta prema domaćim privrednim subjektima u smislu da je maksimalan dozvoljeni iznos 200.000 eura u periodu do tri godine za jedan subjekt. Trenutna situacija izazavana pandemijom natjerala je da se ti propisi znatno izmjene.

I premijer FBiH Fadil Novalić uputio je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji inicijativu za izmjenu Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, kako bi se podstakla domaća privreda i osigurala značajna pomoć i spašavanje velikog broja radnih mjesta u novonastaloj situaciji uzrokovanoj povodom širenja koronavirusa COVID-19. Predložio je povećanje preferencijalnog faktora sa sadašnjih pet na 50 posto

Prema ranijim odlukama koje je Vijeće ministara donosilo, domaće ponude su se umanjivale u odnosu na inostrane za 15 posto u 2015. i 2016. godini, 10 posto u 2017. i 2018. godini te 5 posto posto u 2019. godini.

Upravo je taj postotak od 5 posto još na snazi do 1. juna, no kompanije traže da se on znatno poveća.

Također, i Vanjskotrgovinska komora BiH se obraćala Vijeću ministara BiH da donese odgovarajuću odluku i zaštiti bh. kompanije.

Klix.ba


Podijelite vijest