Portal 072info

BiH će od Evropske unije dobiti više od 300 miliona eura pretpristupne pomoći

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Evropska komisija danas je usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. Strateški dokument ažuriran je kako bi se u obzir uzela najrelevantnija dešavanja u okviru procesa EU integracija i dosadašnji rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija.

Kao rezultat revizije, Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu produžen je do 2020. godine, jer je trenutni dokument pokrivao period do 2017. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nadalje, s obzirom na napredak koji je postignut od 2014. godine u razvoju strategija za cijelu zemlju u ključnim prioritetnim sektorima, revidirani Indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku Bosni i Hercegovini kroz IPA-u II, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, okoliš i energetika, sa povećanom ukupnom finansijskom raspodjelom. Ukupni indikativni iznos raspodjeljenih sredstava za period 2018-2020. iznosi 314,9 miliona eura.

Za period 2018-2020. Bosna i Hercegovina će nastaviti da koristi pomoć iz IPA-e II za provedbu reformi javne uprave, uključujući i upravljanje javnim finansijama. Podrška vladavini prava dodatno će unaprijediti pristup pravdi za sve građane kao i koordinaciju i kapacitete za upravljanje granicama, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pomoć u okviru IPA-e II podržat će daljnje reforme kako bi se osigurala zaštita temeljnih prava, posebno najranjivijih grupa, uključujući Rome, izbjeglice i interno raseljene osobe. Pored toga, IPA će nastaviti sa podrškom reformama u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne skrbi, sa fokusom na reforme institucija za rad i zapošljavanje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju doprinijet će povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i boljem životnom standardu poljoprivrednika i stanovništva u ruralnim zajednicama. Slično tome, uključivanje sektora okoliša i energetike za pomoć u okviru IPA-e II je ključno za podršku usvajanju zakona usklađenih s EU i ulaganja u infrastrukturu, posebno u upravljanju vodama i otpadom, civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od poplava, te klimatskim politikama, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Podrška u energetskom sektoru uvjetovana je usvajanjem sveobuhvatne strategije za cijelu zemlju.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME