BiH dala saglasnost za niže cijene u mobilnoj telefoniji

Na samitu EU – zapadni Balkan 17. maja u Sofiji mogao bi da bude potpisan sporazum o ukidanju rominga za sve zemlje zapadnog Balkana, odnosno između BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

“Nakon što je Bugarska preuzela predsedavanje EU, oni su reaktivirali tu inicijativu i najavljuju da bi na samitu u Sofiji mogao da bude potpisan sporazum o ukidanju rominga i za sve zemlje zapadnog Balkana i pristupanje toj evropskoj direktivi, što znači da bi roming bio potpuno ukinut”, rekao je Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Srbije.

Ova inicijativa za ukidanje rominga postoji već nekoliko godina, međutim do dan-danas taj sporazum nije potpisan, a jedno vrijeme bilo je govora i o tome da građani zapadnog Balkana plaćaju iste cijene usluga kao u domaćem saobraćaju.

“Mi smo se ranije u nekoliko navrata obraćali Evropskoj komisiji, koja nas je odbijala pod izgovoroma da ta direktiva važi samo za članice EU i da bi važenje direktive i za druge zemlje podrazumevalo promenu tog dokumenta”, rekao je Ljajić.

Prvi put, barem zvanično, ukidanje rominga među zemljama zapadnog Balkana spomenuto je na konferenciji regulatora jugoistočne Evrope, koja je održana u Skoplju u avgustu 2014. godine. Tada je dogovoreno da se vladama zemalja koje nisu članice EU, a zaključile su SSP, predloži potpisivanje sporazuma kojim bi se obavezele da u svojim zemljama usaglase cijene usluga rominga s cijenama koje važe unutar Evropske unije. Za razliku od ranijih sporazuma, ovaj o ukidanju rominga ima podršku svih u BiH, a nedavno je i Vlada RS prihvatila nacrt sporazuma koji bi mogao biti potpisan u Sofiji.

“Sporazum predviđa da su ugovorne strane saglasne da maksimalne maloprodajne i veleprodajne cijene usluga rominga treba dovesti na nivo cijena po pravilu ‘kao kod kuće’, te uvesti novi režim regulisanja cijena rominga predviđen propisima Evropske unije. Na ovaj način zemlje potpisnice prihvataju norme i standarde EU i omogućavaju svojim građanima da koriste usluge mobilnih komunikacija pod istim uslovima kao i drugi građani u zemljama članicama”, navedeno je u informaciji Vlade RS usvojenoj krajem marta i kojom se daje saglasnost Ministarstvu komunikacija i transporta BiH da može potpisati taj sporazum. U samom sporazumu o sniženju cijena usluge rominga i javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama stoji da je on otvoren te da njemu mogu pristupiti sve države regiona, EU i druge države o čemu obavještavaju nadležna ministarstva zemalja potpisnica.

“Predstavnici regulatora će se sastajati najmanje polugodišnje radi konsultacija i razmatranja primjene sporazuma, utvrđivanja prioritetnih aktivnosti za naredni period, kako bi, po potrebi, preduzeli zajedničke aktivnosti i zauzeli zajedničke stavove prema domaćim i evropskim organizacijama, koje su nadležne za elektronske komunikacije i prema operatorima elektronskih komunikacija”, navodi se, između ostalog, u sporazumu.

Nezavisne novine

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE