Portal 072info

BiH formirala tijelo za nadzor Strategije za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Tijelo je nadležno, kako se to navodi, za osiguranje i nadzor nad izradom akcionih planova za provedbu strategije, koordinaciju provedbe aktivnosti utvrđenih strategijom i akcionim planovima, predlaganje revidiranja strategije i akcionih planova u skladu s ukazanim potrebama i dostavljanje godišnjih i konačnog izvještaja o provedbi strategije Vijeću ministara.

Za predsjedavajuću ovog tijela je imenovana Amira Arifović-Harms iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, a za članove Ermin Pešto, Denis Selimović, Gordana Banjac, Draženka Malićbegović, Vlatko Drmić, Dragan Dragić, Vildana Hajdarević, Krunoslav Šaravanja, Violeta Mandić, Mustafa Zec, Senad Muslić, Dragan Grmuša, Neda Blagojević i Goran Gajić.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Osim toga, tijelo ima i 16 zamjenskih članova: Vesna Tomić, Mario Janeček, Ana Bajo, Damir Karahodžić, Dušan Kojić, Slađana Škrba, Aladin Čataković, Vesna Lipničević, Sanjin Pandžić, Dubravko Čampara, Muhamed Orhanović, Semin Rizvan, Daliborka Kalabić, Jovana Vučković i Muhamed Gibić.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke sazvati prvi sastanak Tijela za nadzor, a na prvom sastanku će donijeti poslovnik o radu. Mandat Tijela za nadzor je vezan za period važenja strategije, odnosno traje do 31. decembra 2022. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je odluku o formiranju ovog tijela donijelo na 145. sjednici održanoj 5. juna 2018. godine, a potpisao ju je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Klix.ba

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME