Screenshot 8 4


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Stoga je upućen zahtjev da se dostave imena novih članova, uz izraženo očekivanje da će to pitanje biti riješeno na narednoj sjednici Vijeća ministara.

Podsjetimo da je Vijeće ministara u septembru prošle godine usvojilo Revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina iz 2018. godine.

Saznaje Klix.ba
Vijeće ministara BiH usvojilo Revidiranu strategiju za ratne zločine!

U toj strategiji je navedeno da će biti osnovano i Nadzorno tijelo koje će biti zaduženo za nadgledanje njenog provođenja. No, do formiranja tog tijela još nije došlo.

U strategiji je navedeno da u Tužilaštvu BiH postoji više od 550 neriješenih predmeta ratnih zločina u kojima je imenovano 4.500 poznatih počinilaca, i isto toliko predmeta u kojima nije poznat počinilac.

Na sudovima entiteta i Brčko Distrikta je oko 200 predmeta u kojima je poznat počinilac ratnih zločina. Jedan od ciljeva usvojene Strategije je i osiguranje efikasnog raspoređivanja predmeta na niže sudove, čija dinamika do sada nije bila adekvatna.