BiH kasni u čišćenju miniranih područja

mine

Nevladina organizacija “Inicijative preživjelih od mina” poziva nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da urade reviziju državne Strategije protivminskih aktivnosti i time naprave realnu procjenu kako postići krajnji cilj koji predviđa da BiH postane zemlja bez mina do 2019. godine.

Povodom 4. aprila, međunarodnog Dana svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, nevladina organizacija “Inicijative preživjelih od mina” , članica Međunarodne kompanje za zabranu mina (ICBL), podsjeća da ove godine BiH obilježava 15 godina od stupanja na snagu Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina.

BiH je, zahvaljujući značajnoj podršci međunarodnih donatora u proteklih 15 godina, znatno napredovala prema ostvarenju konačnog cilja da postane zemlja bez mina do 2019. godine. Međutim, osiguranje finansijskih sredstava za čišćenja preostalih miniranih područja u najvećoj mjeri pada na teret nadležnih instutucija u BiH kako je predviđeno državnom Strategijom protivminskih aktivnosti 2009-2019.

U današnjem saopćenju navode da je nakon polovine provedbenog perioda strategije, evidentno ogromno kašnjenje u čišćenju miniranih područja, te je postalo očigledno da BiH neće biti u stanju da postigne krajnji cilj u planiranom vremenskom roku.

Podsjećaju da će priliku za reviziju dosadašnjih napora i dodatno animiranje svih aktera u BiH u cilju postizanja krajnjeg cilja, nadležne institucije imati na globalnoj Revizijskoj konferenciji koja će biti održana u Mozambiku, krajem juna 2014. godine.

Zajedno sa državama potpisnicama Konvencije, uključujući i 70 drugih država kontaminiranih minama, imat će mogućnost i obavezu da detaljno izvjeste o tome na koji način će ispuniti preostale obaveze iz konvencije.

– U vezi s tim, pozivamo nadležne institucije da, između ostalog, urade reviziju Strategije protivminskih aktivnosti 2009-2019 što je moguće prije, a svakako prije Revizijske konferencije, te na osnovu revidirane strategije, potvrde da krajnji rok za završetak čišćenja svih preostalih miniranih područja u BiH ostaje 2019. godina. Ukoliko postojeći plan i krajnji rok više nisu realni, potrebno je predstaviti revidirani, realan i ambiciozan plan s novim krajnjim rokom za čišćenje svih preostalih miniranih područja – navedeno je.

Dodali su i da bi nadležne institucije morale iskoristiti period do konferencije za detaljnu pripremu i provedbu revizije strategije.

fena

Prethodni članakGolf je auto koje nema smrti…
Sljedeći članakŠTA IH JE POVEZALO: Prijateljstvo bosanskog naroda i američkih Jevreja?!