BiH nakon osam godina došla do “carine bez papira”

20210514173042 661571

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH od Ministarstva transporta i komunikacija BiH dobila je sertifikat za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, čime su stvoreni uslovi da već od 1. jula carinski obveznici i špediteri dokumente šalju i ovjeravaju elektronskim putem, što će sasvim sigurno ubrzati postupke, ali i smanjiti mogućnost korupcije s obzirom na to da će kontakti zaposlenih i obveznika biti svedeni na minimum.

Naime, elektronski potpis u službenoj komunikaciji zamijeniće klasični potpis i pečat, koji su sada neophodni u komunikaciji sa UIO, a prva elektronska usluga biće ponuđena kroz NCTS sistem i to odmah nakon stupanja na snagu novog Zakona o carinskoj politici BiH 1. jula ove godine. Kada je riječ o NCTS sistemu, Bosna i Hercegovina pripreme je počela još 2013. godine, a radi se o kompjuterskom prevoznom sistemu koji se trenutno koristi u 35 zemalja, od toga 28 zemalja članica Evropske unije, zatim zemljama EFTA tj. Švajcarskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu i Islandu, ali i u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Turskoj.

“Carinski obveznici i špediteri biće prvi korisnici digitalnog kvalifikovanog potpisa u BiH, jer će sve svoje dokumente u postupku elektronskog prevoza robe ovjeravati na novi način i slati u informacioni sistem UIO isključivo elektronskim putem. Novi elektronski prevoz robe značajno će ubrzati sve postupke, skratiti vrijeme čekanja prilikom ličnog predavanja dokumentacije u carinskim ispostavama i značajno smanjiti troškove”, rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO.

Inače, NCTS sistem omogućiće kompletnu razmjenu podataka u elektronskom smislu, odnosno “carinu bez papira”, smanjiće redove kamiona na graničnim prelazima i u carinskim ispostavama, a cijeli sistem zamišljen je i u zemljama EU funkcioniše na način da se olakša kretanje robe preko granice i prelazak iz jednog u drugo carinsko područje. Oni koji vrše prevoz, umjesto papira, na granicama i carinama predavaće “prateću provoznu ispravu” sa bar-kodom i jedinstvenim brojem, bez dužeg zadržavanja na granicama.

“Najveća prednost NCTS-a je mogućnost da se koristi elektronska razmjena poruka i podataka umjesto dosadašnje procedure prijavljivanja vozila i robe na svakoj granici. To će omogućiti da jednom podnesena deklaracija isprati cijeli tok transporta, pri čemu će se znati u svakom trenutku gdje se roba nalazi. Osim uštede vremena za sve korisnike, NCTS sistem je i velika ušteda novca, jer se radi o redukciji troškova prevoza”, pojašnjavaju u UIO BiH.

Nakon što u NCTS sistem budu uvedeni carinski obveznici i špediteri, u Upravi za indirektno oporezivanje BiH kažu da će ići na proširenje ponude elektronskih usluga koje će podrazumijevati ovjeravanje digitalnim potpisom dokumenata kao što su podnošenje uvoznih i izvoznih carinskih prijava, podnošenje PDV i akciznih prijava, raznih zahtjeva itd.

“Cilj UIO je da u toku 2022. godine u potpunosti pređe na bespapirno poslovanje sa obveznicima indirektnih poreza, koji će tada uz posjedovanje digitalnog kvalifikovanog potpisa izdatog od strane UIO sva svoja prava i obaveze moći ostvariti puno brže, jednostavnije i jeftinije, isključivo elektronskim putem”, rekao je Kovačević.