Portal 072info

BiH neće biti u stanju da realizira prelazak na digitalni signal 17. juna

Ilustracija
TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je razmatrala dopis Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH u vezi s realizacijom procesa digitalizacije.

U ovom dukumentu je navedeno da je Vijeće RAK-a BiH na tematskoj sjednici u Banjoj Luci 23. aprila, koja je bila posvećena aktuelnim pitanjima i problemima u vezi s procesom digitalizacije, zaključilo da je situacija alarmantna, te da zahtijeva maksimalno ozbiljan i odgovoran pristup svih relevantnih subjekata.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ističe se da je Vijeće konstatiralo da više nema nikakve dileme da BiH neće biti u stanju da realizira prelazak na digitalni signal 17. juna 2015. godine, koji je određen kao krajni rok.

„Da bi se ublažile posljedice koje će nastati, Vijeće smatra neophodnim ukazati na neke mjere koje je moguće poduzeti, s tim da je u postupanju potrebna velika hitnost u donošenju odluka i interventnih mjera Vijeća ministara BiH i Ministarstva komunikacija BiH“, navodi se u dopisu RAK-a.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Predsjedavajući Vijeća RAK-a BiH Plamenko Čustović je kazao da je država BiH apostrofirana kao neko ko je preuzeo međunarodnu obavezu i ko ima međunarodnu obavezu da se pređe s analognog na digitalni signal.

Po njegovim riječima, određen je rok međunarodnim dokumentom, 17. juni 2015., i „BiH je jedina država u Evropi koja to neće ispoštovati“.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

„Vijeće RAK-a na svakoj sjednici ima jednu tačku koja se odnosi na digitalizaciju, a 23. aprila smo imali tematsku sjednicu u Banjoj Luci posvećenu problemima digitalizacije i jednoglasno smo usvojili zaključke koji se odnose na državne organe. Dali smo prijedloge na koji način da se to riješi“, kazao je Čustović.

Ministar komunikacija i prometa BiH Slavko Matanović je kazao da se intenzivno radi na prevazilaženju ovog problema.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Po njegovim riječima, radi se o tome da oprema koja je predviđena kao tehnički dio tog projekta digitalizacije nije u cijelosti montirana.

„Oprema je instalirana na području Federacije BiH, dok pripadajući dio opreme koji je trebalo da izuzme RTRS, još  se nalazi u takozvanom ‘sivom domu’, nije preuzet. Mi sada pregovaramo, razgovaramo, razmatramo mogućnosti kako na zakoniti način da tu opremu predamo Javnom servisu RTRS da bi oni pristupili montiranju te opreme i da bi što prije otkočili ovaj proces digitalizacije“, kazao je Matanović.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Dodao je da  postoje izgledi da se to uradi. Naveo je da se radi o tome da možda treba izmijeniti pristup kod ugovaranja, odnosno kod primopredaje, predaje te opreme na korištenje servisima i „da možda treba ići na tu varijantu da se ta oprema da servisima u trajno vlasništvo“.

„Mislim, u samom tom pristupu kod predaje te opreme, što je nužan preduslov da bi se dalje nastavilo s tim projektom, da bi trebalo malo promijeniti pristup i da bi možda trebalo ići na tu varijantu da tu opremu jednostavno predamo u vlasništo servisima. A onda RAK ima sasvim dovoljno ingerencija u nadležnosti da bi izdavanjem dozvola regulisao dalje korištenje te opreme“, kazao je Matanović.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nakon rasprave članova Komisije, prihvaćen je zaključak prema kojem se traži od Vijeća ministara, nadležnog ministarstva i Regulatorne agencije za komunikacije da u međusobnim kontaktima najhitnije dođu do rješenja koja će štetu po osnovu nezavršetka ovog procesa učiniti što manjom.

Komisija je razmatrala i primila k znanju Obavještenje Odbora Javnog radiotelevizijskog sistema BiH u vezi s novim modelom naplate RTV takse.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nakon rasprave je zaključeno da se traži od Vijeća ministara BiH da napravi sveobuhvatnu analizu stanja u ovoj oblasti te predloži mjere za prevazilaženje postojećih problema.

Članovi ove komisije su podržali inicijativu poslanika Mladena Bosića za uvrštavanje u dnevni red sjednice Predstavničkog doma državnog parlamenta tačke: „Informacija Regulatorne agencije za komunikacije BiH o cijenama usluga mobilnih operatera u BiH“. Međutim, predloženo je da ona ne bude tačka dnevnog reda na sjednici Predstavničkog doma ove sedmice, da bi Komisija mogla obaviti raspravu o suštini informacije i dostaviti mišljenje Domu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Fena

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME